O akademii

V našich studijních programech preferujeme komplexní přístup ke studiu. Kurzy se navzájem prolínají, a tím pádem každý absolvent získá širokou škálu odborností a schopností k poskytování kvalitních služeb svým klientům. Ať už si vyberete kterýkoli z našich kurzů (akreditovaných MŠMT), získáte k němu i základní znalosti z kurzů ostatních.

Studijní programy

Fitness trenér

slide1

Učitel jógy

Funkční trenér

Sportovní masáž

Výživový poradce

food-salad-healthy-lunch

Náš tým

Tým akademie je složený z profesionálů v oboru, kdy všichni naši lektoři, se kterými se na lekcích budete potkávat, aktivně vykonávají svou profesi, kterou zde vyučují. Svou pedagogickou praxi berou jako poslání, předávají své kvalitní zkušenosti dál, mají rádi kontakt s lidmi, kteří se chtějí naučit kompletně novým znalostem, nebo vypilovat dovednosti stávající. Naši lektoři se neustále sami vzdělávají a ve své praxi mají širokou klientelu. Akademie v nich má plnou důvěru a také těm nejlepším absolventům nabízí aktivní podílení se na chodu a rozvoji akademie. Jmenovitě to jsou Ondřej Pavlovič (Fitness trenér), Marika Papežová (Fitness trenér) a Petr Neplech (Fitness trenér).

Odbornými garanty jsou Daniel Hejret (Fitness trenér - nová posila v  týmu od března 2018), Radka Geffertová (Funkční trenér se zdravotním  zaměřením - lektorka kurzu od založení akademie a autorka studijních materiálů) a Čestmír Potoček (Učitel jógy) a pro brněnské trenéry je odbornou záštitou Darina Kocúrková (Fitness a Funkční trenér - lekorka působící stejně jako Radka od počátku akademie).

 

Bc. Daniel Hejret
Odborná záštita kurzu Fitness trenér Praha

 

Mgr. Darina Kocúrková
Odborná záštita a lektorka trenérských kurzů v Brně

 

Mgr. Radka Geffertová
Odborná záštita a lektorka kurzu Funkční trenér se zdravotním zaměřením v Praze

 

Ing. Čestmír Potoček
Odborná záštita a lektor kurzu Učitel jógy v Praze

Alice Tvarůžková
Odborná záštita a lektorka kurzu Učitel jógy v Brně

Eva Mackanič
Autorizovaná osoba a lektorka kurzu Sportovní masáž

Petr Neplech
Lektor trenérských kurzů

Mgr. Ondřej Pavlovič
Lektor trenérských kurzů

Mgr. Barbora Procházková
Lektorka trenérských kurzů v Praze

Mgr. Roman Koubík
Lektor trenérských kurzů v Brně

Filip Kosecký
Lektor trenérských kurzů v Brně

Michal Komosný
Lektor trenérských kurzů v Brně

Marta Nováková
Lektorka kurzu Učitel jógy

Mgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.
Lektor kurzu Učitel jógy v Ostravě

Lucie Procházková
Lektorka kurzu Učitel jógy v Brně

Bc. Elena Kianičková
Lektorka kurzu Učitel jógy v Brně

Mgr. Milan Fujda, Ph.D.
Lektor kurzu Učitel jógy v Brně

Mgr. Iva Petrová
Lektorka kurzu Učitel jógy

Světlana Mihulová
Lektorka kurzu Učitel jógy

Mgr. Klára Šimečková, Ph.D.
Lektorka kurzu Učitel jógy

Mgr. Ing.arch. Zdeněk Černý
Lektork kurzu Učitel jógy

Mgr. Radoslav Mikloš
Lektor kurzu Funkční trenér se zdravotním zaměřením

Mgr. Robert Chott
Lektor kurzu Funkční trenér se zdravotním zaměřením

MUDr. Jan Hlaveš
Lektor kurzu Poradce pro výživu v Praze, seminář Psychologie

Sabina Škrabská
Lektor kurzu Poradce pro výživu v Praze

Denisa Fuksová
Lektorka kurzu Sportovní masáž v Praze

Mgr. Bc. Eliška Servusová, Ph.D.
Lektorka kurzu Výživový poradce v Brně

Mgr. Peter Kollár
Psychologie Brno

Mgr. Marika Papežová
Lektorka trenérských kurzů

Silvie Nosková
Tradiční čínská medicína Praha

Ing. Věra Maníková
Tradiční čínská medicína Brno

Jiří Mužík
Lektor workshopu Atletický trénink

Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
Lektor kurzu Zdravou cestou k józe

Petra Šebková
seminář ayurvédy

Soňa Zdráhalová
Koordinátorka kurzů jógy

Pavla Mikšánková
Koordinátorka Brno

Formy studia

Plně individuální studium - NOVINKA!
Pro zájemce o pražské kurzy Instruktora fitness a Poradce pro výživu v českém nebo anglickém jazyce nabízíme možnost individuálního studia pro vytížené, nepravidelně pracující či se zvláštními požadavky na výuku z hlediska intenzity. Informace o individuálním studiu Více informací na studium@improveacademy.cz
Kombinovaná forma
U kurzu Výživový poradce Praha a Brno jsou termíny specializačních víkendů pevně vypsané a studenti je absolvují od prvního k závěrečnému, absolvují semináře, které se mohou konat o víkendy, ale i ve všední dny. Vypracovávají samostatné práce a úkoly.
Prezenční forma

Standardní forma kurzů Improve Academy (Fitness trenér a Funkční trenér Praha/Brno) jsou vypsané konzultace/lekce/přednášky na den a hodinu v pevném rozvrhu. Student zahájí kurz kdykoliv během přednášky a studijní plán si plní pomocí dílčích zápočtů z různých okruhů, absolvuje povinné semináře, případně víkendové speciály, které jsou v ceně kurzu, stejně jako závěrečná zkouška a certifikát.

Prezenční výuka je realizována také u kurzu Učitel jógy Praha, Brno, Ostrava. Termíny přednášek konzultací a specializačních víkendů jsou pevně vypsané a studenti je absolvují od prvního k závěrečnému.

Kurzy s víkendovými specializačními víkendy

Instruktor jógy, Poradce pro výživu, Funkční trenér se zdravotním zaměřením, Sportovní masáž, Trenér MMA.

Nástavbové studium

Týká se absolventů kurzů Improve Academy, přičemž si absolvent kurzu IMPROVE ACADEMY může dostudovat další kurzy tím způsobem, že si doplní zápočty, specializační víkendy zvoleného kurzu a složí závěrečnou zkoušku. Získá osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Absolvent kurzu Instruktor fitness pro nástavbu kurzu Funkční trenér doplní zápočty, absolvuje dva specializační Fyziofitness víkendy a složí závěrečnou zkoušku, cena nástavby je 7 500 Kč. Pro nástavbu (navíc specializační víkendy a závěrečná práce) Učitel jógy 14 500 Kč. Zvýhodněná cena kurzu Poradce pro výživu pro absolventy Improve Academy a studenty je  7 700 Kč. Kurz Sportovní masáž za 7 900 Kč.

Absolvent kurzu Funkční trenér se zdravotním zaměřením pro nástavbu Instruktora fitness doplní praxi, zápočty a závěrečnou zkoušku, cena je 4 500 Kč.  Pro nástavbu (specializační víkendy a závěrečná práce) Učitel jógy 14 500 Kč. Zvýhodněná cena kurzu Poradce pro výživu pro absolventy a studenty je  7 900 Kč.
Kurz Sportovní masáž za 7 900 Kč.

Absolvent kurzu Poradce pro výživu doplní celou praxi, zápočty, specializační víkendy a závěrečné zkoušky u všech trenérských nástaveb. Cena nástavby na kurz Fitness trenér je 4 500 Kč, Funkční trenér 7 500 Kč a Učitel jógy je 14 500 Kč. Kurz Sportovní masáž za 7 900 Kč.

 

Přihláška do nástavbového studia

Místo výuky

FitnessAction - Praha 4
Štúrova 1284/20

Instruktor fitness/Funkční trenér teorie a praxe
Funkční trenér specializační víkend
Společné povinné semináře
skupinová lekce jógy

 Centrum jógy Sundari - Praha 8
Vítkova 23

Instruktor jógy specializační víkend

AZ FITNESS Brno
Pražákova 1008/69, budova AZ Tower

Instruktor fitness (Brno) 
Funkční trenér se zdravotním zaměřením  (Brno) 

 

Agentura Motivace - Praha 1
Těšnov 5

Poradce pro výživu v Praze

Výzkumný ústav veterinárního lékařství
Hudcova 296/70

Poradce pro výživu v Brně

Studio Tlukot - Brno
Novobranská 4

Kurz Instruktor jógy v Brně

Celostní centrum zdraví a vzdělávání Živa
Nádražní 716/46

Kurz Instruktor jógy v Ostravě