O akademii

V našich studijních programech preferujeme komplexní přístup ke studiu. Kurzy se navzájem prolínají, a tím pádem každý absolvent získá širokou škálu odborností a schopností k poskytování kvalitních služeb svým klientům. Ať už si vyberete kterýkoli z našich kurzů (akreditovaných MŠMT), získáte k němu i základní znalosti z kurzů ostatních.

 
 

Studijní programy

Fitness trenér

slide1

Učitel jógy

Funkční trenér

slide1

Výživový poradce

food-salad-healthy-lunch

Náš tým

Tým akademie je složený z profesionálů v oboru, kdy všichni naši lektoři, se kterými se na lekcích budete potkávat, aktivně vykonávají svou profesi, kterou zde vyučují. Svou pedagogickou praxi berou jako poslání, předávají své kvalitní zkušenosti dál, mají rádi kontakt s lidmi, kteří se chtějí naučit kompletně novým znalostem, nebo vypilovat dovednosti stávající. Naši lektoři se neustále sami vzdělávají a ve své praxi mají širokou klientelu. Akademie v nich má plnou důvěru a také těm nejlepším absolventům nabízí aktivní podílení se na chodu a rozvoji akademie. Jmenovitě to jsou Ondřej Pavlovič (Fitness trenér), Marika Papežová (Fitness trenér), Adéla Dokoupilová (Funkční trenér se zdravotním zaměřením), Robin Holík (Fitness trenér), Eliška Dlouhá (Výživový poradce), Tereza Bendová (fitness trenér a studentka kurzu Učitel jógy) a Petr Neplech (Fitness trenér).

Odbornými garanty jsou Daniel Hejret (Fitness trenér - nová posila v  týmu od března 2018), Radka Geffertová (Funkční trenér se zdravotním  zaměřením - lektorka kurzu od založení akademie a autorka studijních materiálů) a Čestmír Potoček (Učitel jógy) a pro brněnské trenéry je odbornou záštitou Darina Kocúrková (Fitness a Funkční trenér - lekorka působící stejně jako Radka od počátku akademie) Eliška Dlouhá (Výživový poradce - nová posila od února 2018).

Bc. Daniel Hejret
Odborná záštita kurzu Fitness trenér Praha

Mgr. Darina Kocúrková
Odborná záštita a lektorka trenérských kurzů v Brně

Mgr. Radka Geffertová
Odborná záštita a lektorka kurzu Funkční trenér se zdravotním zaměřením v Praze

Ing. Čestmír Potoček
Odborná záštita a lektor kurzu Učitel jógy v Praze

Bc. Eliška Dlouhá
Odborná záštita a lektorka kurzu Poradce pro výživu

Petr Neplech
Lektor trenérských kurzů

Mgr. Ondřej Pavlovič
Lektor trenérských kurzů

Mgr. Marika Papežová
Lektorka trenérských kurzů

Ing. Adéla Dokoupilová, Ph.D.
Lektorka trenérských kurzů

Ing. Pavlína Ondráčková
Lektorka trenérských kurzů

Mgr. Roman Koubík
Lektor trenérských kurzů v Brně

Mgr. Roman Kolínský
Lektor trenérských kurzů v Brně

Bc. Miroslav Holý
Lektor trenérských kurzů v Brně

Ing. Michal Merganič 
Lektor trenérských kurzů

Marta Nováková 
Lektorka kurzu Učitel jógy

Mgr. Radoslav Mikloš
Lektor kurzu Funkční trenér se zdravotním zaměřením

Mgr. Robert Chott
Lektor kurzu Funkční trenér se zdravotním zaměřením

Ing. Pavel Pragr, CSc.
Lektor kurzu Výživový poradce v Praze

Jan Hlaveš
Lektor kurzu Poradce pro výživu v Praze, seminář Psychologie

Věra Bauerová
Lektorka kurzu Výživový poradce v Praze

Tereza Bendová
Koordinátorka kurzů

Mgr. Silvie Nosková
Tradiční čínská medicína Praha

Ing. Věra Maníková
Tradiční čínská medicína Brno

Formy studia

Plně individuální studium - NOVINKA!

Pro zájemce o pražské kurzy Instruktora fitness a Poradce pro výživu v českém nebo anglickém jazyce nabízíme možnost individuálního studia pro vytížené, nepravidelně pracující či se zvláštními požadavky na výuku z hlediska intenzity.

Více informací na info@improveacademy.cz

 

 Kombinovaná forma

Standardní forma kurzů Improve Academy (Fitness trenér a Funkční trenér Praha/Brno, Učitel jógy v Praze) jsou vypsané konzultace/lekce/přednášky na den a hodinu v pevném rozvrhu. Student zahájí kurz kdykoliv během přednášky a studijní plán si plní pomocí dílčích zápočtů z různých okruhů, absolvuje povinné semináře, případně víkendové speciály, které jsou v ceně kurzu, stejně jako závěrečná zkouška a certifikát.

Prezenční forma 

Týká se kurzů Výživový poradce Praha a Učitel jógy Brno, kdy jsou pevně vypsané termíny přednášek, konzultací a specializačních víkendů.

Kurzy s víkendovými specializačními víkendy

- Intruktor jógy, Poradce pro výživu, Funkční trenér se zdravotním zaměřením

Kurzy víkendovou formou nebo kombinovanou - dle preference klienta

- kurz Instruktor fitness v Praze

Nástavbové studium

Týká se absolventů kurzů Improve Academy, přičemž si absolvent kurzu IMPROVE ACADEMY může dostudovat další kurzy tím způsobem, že si doplní zápočty, specializační víkendy zvoleného kurzu a složí závěrečnou zkoušku. Získá osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Absolvent kurzu Instruktor fitness pro nástavbu kurzu Funkční trenér doplní zápočty, absolvuje dva specializační Fyziofitness víkendy a složí závěrečnou zkoušku, cena nástavby je 7 500Kč. Pro nástavbu (navíc specializační víkendy a závěrečná práce) Učitel jógy 10 500Kč. Zvýhodněná cena kurzu Poradce pro výživu pro absolventy Improve Academy a studenty je  7 100Kč.

Absolvent kurzu Funkční trenér se zdravotním zaměřením pro nástavbu Instruktora fitness doplní praxi, zápočty a závěrečnou zkoušku, cena je 4 500 Kč.  Pro nástavbu (specializační víkendy a závěrečná práce) Učitel jógy 10 500Kč. Zvýhodněná cena kurzu Poradce pro výživu pro absolventy a studenty je  7 100Kč. 

Absolvent kurzu Poradce pro výživu doplní celou praxi, zápočty, specializační víkendy a závěrečné zkoušky u všech trenérských nástaveb. Cena nástavby na kurz Fitness trenér je 4 500 Kč, Funkční trenér 7 500 Kč a Učitel jógy je 10 500Kč.

pozn. nástavby lze prozatím doplnit pouze v Praze

 

Místo výuky

Fitness Action - Praha 4
Štúrova 1284/20

Instruktor fitness/Funkční trenér teorie a praxe
Funkční trenér specializační víkend
Společné povinné semináře
skupinová lekce jógy

 

Jógacentrum Velehradská  - Praha 3
Velehradská 21

Instruktor jógy specializační víkend

 

AZ FITNESS Brno
Pražákova 1008/69, budova AZ Tower

Instruktor fitness (Brno) 
Funkční trenér se zdravotním zaměřením  (Brno)