Jindřiška Roubalová

Životem mne od dětství, mimo jiné, jemně provázejí rostliny, vůně a pohyb. Jako kamínky nejdříve jen nenápadně lemující cestu, se tito průvodci stali hybateli změny mého života a byli podstatným impulzem pro vznik ŽIVY. Všední a drobné vnímám jako podstatné a krásné. Vnímám důležitost malých krůčků. A pak se povznést a nahlédnout na věci z jiného úhlu. Jing a Jang.

Jsem absolventkou Institutu aromaterapie AČA – Asociace českých aromaterapeutů, kde jsem absolvovala řadu kurzů jako reflexologie, akupresura, diagnostika TČM dle pěti elementů a dalších, akreditovaného kurzu Sportovní masáž a kurzu Instruktor jógy u Improve Academy.

Věnuji se holistické aroma masáži a poradenství v oblasti aromaterapie a zdravého životního stylu.

 

Kurzy, ve kterých školí: Učitel jógy
Místo školení: Ostrava