Teens jóga pro pedagogické pracovníky

Termín: připravujeme
Lektorka: Mgr. Iva Petrová 
Místo konání: Praha, studio IA Břevnov

Cílová skupina:
Učitelé ZŠ, pedagogové volného času, lektoři jógy pro děti a mládež

Cena: 1 800 Kč

 

Popis semináře:

Lekce jógy pro teenagery jsou odlišné od jógy pro malé děti, kdy se ásany připodobňují zvířátkům, ale nemůže být ani řeč o tom, že by se podobala lekci jógy pro dospělé. Absolvent semináře v systému jógy pro teenagery je v pozici průvodce, který skrze lekci jógy vede dospívající do kontaktu s vlastním měnícím se tělem a rozvíjí v něm pozitivní schopnosti akceptovat svoje tělo s láskou a vnímat jeho možnosti.

Seminář obsahuje krátkou jógovou variaci cviků na židli, kterou s žáky můžete využít v hodinách pro celkové osvěžení organismu.

 

Hodinová dotace: 8 hodin

Akreditace: Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT- 243/2021-2-49

 

Oblasti:
Dechové techniky, metody k zaujetí jógových pozic, metodika a využití pomůcek, techniky ke zlepšení koncentrace a relaxační techniky.