Teens jóga pro pedagogické pracovníky

Lektorka: Mgr. Iva Petrová 
Kapacita: 10 posluchačů z řad učitelů
Termín: 20. 11. 2021 (10 - 18 h)

Cílová skupina:
Učitelé ZŠ, pedagogové volného času, lektoři jógy pro děti a mládež

Cena: 1 500 Kč

 

Popis semináře:

Lekce jógy pro teenagery jsou odlišné od jógy pro malé děti, kdy se ásany připodobňují zvířátkům, ale nemůže být ani řeč o tom, že by se podobala lekci jógy pro dospělé. Absolvent semináře v systému jógy pro teenagery je v pozici průvodce, který skrze lekci jógy vede dospívající do kontaktu s vlastním měnícím se tělem a rozvíjí v něm pozitivní schopnosti akceptovat svoje tělo s láskou a vnímat jeho možnosti.

Seminář obsahuje krátkou jógovou variaci cviků na židli, kterou s žáky můžete využít v hodinách pro celkové osvěžení organismu.

 

Hodinová dotace: 8 hodin

 

Oblasti:
Dechové techniky, metody k zaujetí jógových pozic, metodika a využití pomůcek, techniky ke zlepšení koncentrace a relaxační techniky.