Podmínky stornování kurzu

aktualizace 1. 2. 2024

 

Zaplacením kurzovného souhlasíte se všemi podmínkami a poplatky spojené s kurzem.

1) Od zaplacení kurzu máte lhůtu k dokončení kurzu

  • Instruktor fitness, Funkční trenér, Poradce pro výživu a Sportovní masáž - 6 měsíců
  • Instruktor jógy -  15 měsíců.

Nástup do kurzů je nutné uskutečnit do šesti měsíců od přihlášení/zaplacení.

Není-li v daném období šesti měsíců kurz pořádán (Poradce pro výživu, Sportovní masáž), prodlužuje se doba nástupu do prvního realizovaného kurzu od přihlášení/zaplacení.

 

2) Po nastoupení do kurzu máte k dokončení kurzů

  • Instruktor fitness, Funkční trenér, Poradce pro výživu a Sportovní masáž - 3 měsíce 
  • Instruktor jógy - 12 měsíců

 

3) Při překročení standardní doby lze prodloužit kurzy maximálně o 3 měsíce, za každý započatý měsíc činí poplatek 3 000 Kč (platné od 1. 2. 2024, do 31. 1. 2024 poplatek za prodloužení činí 2 500 Kč).

 

4) V případě onemocnění nebo úrazu, který brání v dokončení studia v řádnou dobu, je studium na dobu léčení dočasně přerušeno. Tato skutečnost musí být nahlášena neprodleně po vzniku nemoci či úrazu.

Standardní dobu studia automaticky prodlužujeme o dobu studijního volna vyhlášeného akademií. (dvakrát ročně dva až tři týdny).

 

5) Zkouška

a) Závěrečná zkouška - v ceně rekvalfikačního kurzu je řádný termín závěrečné zkoušky. Přihlášení ke zkoušce je závazné.

Opravná zkouška - máte nárok na opravnou zkoušku, která je za poplatek 1 000 Kč.

Při vyčerpání všech pokusů a prodloužení musíte celý kurz opakovat znovu.

b) Zkouška profesní kvalifikace - není v ceně Přípravného kurzu (Výživový poradce / výživová poradkyně a Sportovní masér / sportovní masérka), cena zkoušky pro účastníky přípravného kurzu je 5 000 Kč

 

6) Odstoupení z kurzu:

a) před nástupem do kurzu se z kurzovného strhává částka 2 500 Kč a to do 30 dní od zaplacení kurzovného. Aby kurzovné nepropadlo, je ve výjimečných případech možné jej přeprodat jiné osobě po vzájemné dohodě.

b) před nástupem do kurzu jógy se z kurzovného strhává částka 4 000 Kč, pokud je méně než 30 dní do začátku kurzu, storno poplatek činí 50% ceny kurzu.

c) ukončení na žádost studenta během kurzu jsou stornopoplatky stanoveny ve výši 100% z ceny kurzu.

 

7) Dárkové poukazy - platnost poukazu je 12 měsíců od zakoupení, peníze za kurz zakoupeného formou poukazu se nevrací.  Poukaz je možné uplatnit na jiný než zakoupený kurz,  v případě uplatnění poukazu na levnější kurz se rozdíl v ceně nevrací, v případě dražšího kurzu je nutné rozdíl v ceně doplatit.

 

8) Rekvalifikace přes Úřad práce

Chcete-li absolvovat kurz hrazený Úřadem práce,  složíte v případě schválení rekvalifikace vratnou zálohu. Tato záloha je vratná v případě zakončení kurzu zkouškou v dohodnutém termínu.

V případě neúspěšného ukončení kurzu záloha propadá v plné výši, ale máte možnost kurz doplatit včetně všech vícenákladů a dokončit jako samoplátce.

Vratné zálohy pro kurzy:

  • Fitness trenér - 5 500 Kč
  • Funkční trenér - 7 500 Kč
  • Sportovní masáž 6 000 Kč
  • Poradce pro výživu 6 000 Kč
  • Instruktor jógy - 9 000 Kč

 

9) V případě zrušení účasti na workshopu před konáním workshopu nebo neúčasti na workshopu se uhrazený poplatek nevrací.

Je-li zrušení účasti písemně oznámeno nejpozději 48 hodin před konáním workshopu, lze po domluvě uhrazenou částku převést na úhradu jiného workshopu. V případě, že workshop obdržíte zdarma k zakoupenému rekvalifikačnímu kurzu, je nutné se takového workshopu zúčastnit do jednoho roku od přihlášení na rekvalifikační kurz. Po uplynutí této doby nárok na workshop zdarma zaniká.

 

 

10) Osvědčení

V případě ztráty osvědčení je možné vystavit duplikát za poplatek 500 Kč.
Je-li účastníkem kurzu nebo workshopu požadována oprava údajů na osvědčení uvedených na základě chybného či neúplného vyplnění údajů do přihlášky (vč. diakritiky), je tato oprava zpoplatněna 500 Kč.

 

11) Zásah vyšší moci

V případě zrušení vzdělávací akce v důsledku zásahu vyšší moci se uhrazené poplatky nevrací. V takovém případě je možné se stejné vzdělávací akce zúčastnit v následujícím (náhradním) termínu, nebo si vybrat jiný produkt (vzdělávací akci) z nabídky Improve Academy. V případě výběru produktu vyšší hodnoty, bude vyžadována úhrada rozdílu ceny.

Uhrazením kurzovného/poplatku za vzdělávací akci akceptujete případné změny formy výuky z prezenční na online, a/nebo naopak.