Mgr. Radoslav Mikloš

Mikloš

Narodil som sa v Košiciach. Magisterské štúdium na Fakulte zdravotníckych odborov som ukončil v r. 2013. Pracujem ako Fyzioterapeut vo Fakultnej nemocnici Královske Vinohrady v Prahe na Ortopedicko-Traumatologickej klinike a Klinike Popálenín. Na mojej práci ma napĺňa priami kontakt terapeut/klient, človek/človek.

Prednášanie ma motivuje k samo štúdiu a k možnosti študentom bližšie predstaviť obor „Fyzioterapia“.

Vo voľnom čase pracujem alebo oddychujem.

Motto: „Po zime príde jar.“