Obezita a nadváha nejen u dětí

Publikováno

Absolventka akreditovaného kurzu Poradce pro výživu Markéta se plánuje věnovat výživovému poradenství zaměřené na rodiče dětí, aby jim pomohla při změně návyků vedoucí ke zkvalitní jejich životů. Přečtěte si její práci na téma obezity u dětí a budeme rádi za zpětnou vazbu, či vlastní zkušenosti v komentářích pod článkem. Pokud by vás zajímalo, jak zjistit a měřit podíl tuku v těle, jak hodnoti výstpy měření, neváhejte se přidat k workshopu na téma Bioimpendační metody.

 

Obezita a nadváha¹

Nadváha a obezita jsou definovány jako zvýšené až nadměrné hromadění tuku v těle, které představuje zdravotní riziko. Míra obezity se nejčastěji udává hodnotou BMI (z anglického Body Mass Index). Osoba s BMI 30 a více je považována za obézní. BMI 25 a více znamená nadváhu.

BMI² má však svá omezení a ne pro všechny se hodí. Pro odhad zdravotních rizik je vhodnější stanovit množství tělesného tuku. Norma pro muže je 25 %, pro ženy 30 % a pro ženy v menopauze 35 %. Zvýšené množství tělesného tuku je hlavním rizikovým faktorem řady onemocnění včetně cukrovky, vysokého krevního tlaku a kardiovaskulárních onemocnění.

Obezita ve světě³

V současné době se obezita rozšířila po celém světě, a proto je také často nazývána „epidemie třetího tisíciletí“. V roce 1995 se počet obézních pohyboval okolo 200 miliónů, v roce 2000 toto číslo stouplo až na 300 miliónů.

S nadváhou se v současnosti podle odhadů potýká až miliarda obyvatel naší planety, zatímco počet podvyživených se pohybuje okolo 850 milionů. Je to poprvé, kdy v celosvětovém měřítku počet lidí s nadváhou přesáhl počet hladovějících.

Problém nadváhy a obezity se ovšem netýká už jen rozvinutých zemí. Rozšířil se už i do států, kde bychom takovýto vývoj jen těžko očekávali. Například v Melanésii, Mikronésii a Polynésii, Čína, Thajsko a Brazílie. Objevuje se dokonce i v Afrických státech (Jihoafrická republika), což je následkem jak životního stylu, tak i přesvědčení, že kypré tvary jsou znakem hojnosti a blahobytu.

USA4

Amerika je spojována s rozvojem rychlého občerstvení a vůbec s moderním životním stylem. Obezita se stala americkým fenoménem, který nadále narůstá na své síle. Během posledních dvaceti let zde podíl obézních lidí na celkové populaci rapidně narůstá. V roce 2006 jen čtyři státy měly podíl obézních menších než 20 %. Nejpostiženějším státem je Mississippi, kde až 62 % obyvatel má nadváhu a 24 % z nich je obézních.

Tato „epidemie“ zatěžuje Ameriku i z ekonomického hlediska. Výdaje na léčbu obézních se neustále zvyšují. Například v roce 1998 bylo na ni vynaloženo 10 % všech zdravotních výdajů, což činí asi 80 miliard dolarů. A v současné době narostlo na 12%, což je 100 miliard dolarů.

EU

Obezita vzrůstá i v Evropských státech. Není to v Evropské unii však zcela nový trend, neboť obezita vzrůstá postupně již od 80. let. Ovšem za těchto posledních třicet let se počet obézních neobyčejně zvýšil. Pokud rozdělíme čísla podle pohlaví, trpí v EU nadváhou či obezitou 27 % mužů a 38 % žen.

Velkým problémem je dětská nadváha a obezita. Podíl nadváhy v některých státech, jako je Španělsko nebo Itálie, dosahuje více než 30 %. Dnes se ve členských státech Evropské unie potýká s nadváhou zhruba 22 milionů dětí, z nich je 5 milionů obézních, a jejich počet každoročně vzroste asi o 300 000 případů.

Evropský parlament poukazuje i na sociálně-ekonomický dopad obezity. V současné době dosahují výdaje na léčbu obezity a problémů s ní spojených 4 – 7 % z celkových výdajů zdravotnictví.

Evropská komise se již problémem vzrůstající nadváhy občanů začala zabývat a 30. 5. 2007 přijala tzv. bílou knihu, která obsahuje návrhy na řešení tohoto problému. Tato strategie usiluje hlavně o snížení výskytu nemocí spojených s obezitou. Řada opatření je cílena na výrobce potravin. Unie chce také vytvořit kampaň, která by podpořila výukové programy ve školách a stimulovala fyzickou aktivitu dětí.

 

Výskyt obezity v ČR od roku 2000 do 2013

Za 13 let došlo v ČR k nárůstu počtu lidí s obezitou až o polovinu, zatímco s nadváhou jen o desetinu.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK v rámci projektu Žij zdravě Všeobecné zdravotní pojišťovny z roku 2013 má ideální váhu pouze 42 % obyvatel ČR. Celkem 55 % dospělé populace ČR trpí nadváhou nebo obezitou. S nadváhou se potýká 34 % a s obezitou 21 % české dospělé populace. Na výskytu nadváhy a obezity se větší měrou podílejí muži. Obézních je 23 % mužů a 19 % žen.

Nejvíce alarmující je rychlý nárůst nadváhy a zejména obezity. V roce 2000 mělo v ČR nadváhu nebo obezitu celkem 45 % populace, v roce 2013 už o 10 procentních bodů více. Ještě více pozornosti si zasluhuje fakt, že za 13 let došlo k postupnému nárůstu podílu lidí s nadváhou pouze o desetinu, a to z 31 % na 34 %, podíl lidí s obezitou přitom vzrostl až o polovinu z 14 % na 21 % populace.

Obezita a nadváha postihuje téměř třetinu dětí v ČR5

Česká republika patří k zemím se vzrůstajícím podílem dětí s nadváhou a obezitou. Podle výsledků 6. celostátního antropologického výzkumu 2001 se např. u dětí ve věku 6-11 let zvýšil podíl chlapců s
nadváhou na 8,9%, u dívek na 8,5% (při porovnání s českými referenčními údaji BMI z roku 1991, které předpokládají 7% dětí s nadváhou a 3% obézních dětí). Proti roku 1991 došlo tedy ke zvýšení výskytu nadváhy u chlapců o 1,9% a u dívek o 1,5%. Podíl obézních činil v roce 2001 6,6% chlapců a 5,6% dívek.

Důvodem je nedostatek pohybu a špatné stravovací návyky. Nadměrná hmotnost neznamená jen estetický problém, ale i riziko zvýšeného výskytu řady nemocí, které se mohou projevit dříve než v dospělosti6.

Už v raném věku mohou propuknout nemoci srdce a cév, problémy s metabolismem a štítnou žlázou, diabetes, zažívací potíže, kožní či ortopedické vady. Podle Státního zdravotního ústavu se u obézních dětí vyskytuje skolióza, která ovlivňuje celou funkci páteře a ve svých důsledcích může vést k snížení funkce plic. Vadné držení těla je problémem až 42 % všech dětí s vyšší hmotností. Dívky často trápí bolesti hlavy. Obézní dítě může mít také psychické problémy a v důsledku své hmotnosti čelit posměškům svých vrstevníků nebo i vyloučení z kolektivu.

Hlavní příčiny obezity a nadváhy nejen u dětí:

 • dědičné predispozice
 • vliv prostředí, ve kterém žijeme.

Tyto dva hlavní faktory zaujímají 50 %.

 • Okoukané špatné stravovací návyky – jezení ve fast foodech – KFC, Mc´Donalds,
 • Vysoký podíl polotovarů ve stravě
 • Nedostatek ovoce a zeleniny
 • Vysoký podíl cukrovinek
 • Nedostatečný pitný režim – malý podíl čisté vody
 • Špatný pitný režim – sladké limonády, Coca Cola, Pepsi
 • Zažitá rčení minulých generací
 • jiné onemocnění - nefunkční štítná žláza.
 • Omezení pohybu - nepoměr mezi příjmem a výdejem energie – sezení u PC, TV, omezení pohybu na čerstvém vzduchu
 • Stres a zajídání stresu

 

Graf. č. 1: Vývoj nadváhy a obezity u dětí (věkové skupiny 5, 9, 13 a 17 let) mezi lety 1996 až 20167, 8

 

1. Co nejčastěji obsahují cukrovinky? Cukr, bílá mouka, nezdravé tuky

Cukr9

Tělo potřebuje cukr, ale ne třtinový, kukuřičný nebo z cukrové řepy. Potřebuje přírodní cukr a jenom ten může plně využít: cukr obsažený v zelenině, ovocných plodech a medu. Požívání průmyslového bílého cukru má škodlivý účinek na zuby, žaludek, střeva a celou zažívací trubici: způsobuje střevní poruchy, cukrovku, rakovinu, oční choroby, hnisavé procesy, vypadávání zubů a onemocnění dásní. Bílý cukr se stane tekutým, ještě než opustí žaludek. Doslova přeteče přes dvanácterník do tenkého střeva. Sotva urazil kousek cesty v tenkém střevě, je přeměněn na glukózu a alkohol. V tomto stavu vtéká do jater, která jsou velkým množstvím glukózy zaplavena.

A právě proto, že jsou játra glukózou zaplavena, předávají ji do krve a způsobují přesycení krve nadměrným množstvím cukru, což nese s sebou problémy. Překročí-li obsah glukózy v játrech práh tolerance, přemění játra glukózu na částečky tuku.

Tak ztloustneme. Ponechávat si tukové částečky v játrech je bezúčelné, a proto se jich játra zbavují. Co se s nimi stane? Právě to, co lidé nechtějí! Jsou přitahovány svalovými partiemi těla, které jsou člověkem při pohybu zanedbávány, to je krajinou hýžďovou a žaludeční, přičemž ani krajina pod bradou nebývá zapomenuta.

Bílá mouka - pomocník smrti

Dnes je chléb a všechny škrobové produkty, prodávané v obchodech, vyráběn z jemné, "na jemno mleté" mouky.

Pro lidi je tato "jemnost" spojená s civilizací, dobrým vzhledem a dalšími přednostmi. V bílé mouce zničil "zjemňovací proces" všechno, co bylo na potravině cenné, v neposlední řadě enzymy. Skoro každá životně důležitá látka byla odstraněna nebo zničena. Pro klid svého svědomí přidávají mlynáři k mouce bezcenné umělé produkty nebo chemikálie, aby ji - a ostatní své - výrobky - zase "obohatili". Tato "zjemnělá" mouka je mrtvá.

Obilí obsahuje tu nejvyšší koncentraci škrobů a v tom je ten problém. Dříve veškerá mouka ze mlýna byla jednoduše "celá" mouka a obsahovala všechny přírodní živiny.

 

Historie

Rakousko a Maďarsko (Rakousko-Uhersko), tenkrát nejdůležitější země Evropy produkující mouku, začalo používat stroje vybavené válci, aby se zrní rozdrtilo a struktura buněk rozrušila. Další vývoj vedl potom k produkci jemné mouky a Vídenští pekaři se specializovali na něco, čemu se tenkrát říkalo a dnes ještě říká "vídeňská žemle" (kaisrovka).

Jako obyčejně byli Američané hned připraveni z evropské posedlosti po vídeňské specialitě vytlouct kapitál, a tak začal kolem roku 1880 "pšeničný průmysl" v Minnesotě produkovat bílou mouku, která byla rok od roku víc denaturovaná.

Jaký paradox vznikl, když civilizace v takzvané periodě pokroku a výzkumu odstranila výrobou mouky skoro všechny stopy života ze zrní, které bylo čtyři tisíce roků používáno jako celek"!

Jeden z prvních, kteří objevili toto nebezpečí, byl Sylvester Graham10, zastánce umírněnosti a čisté potravy. Byl pro použití celého hrubě pomletého zrna při výrobě chleba i jiného pečiva. Jeho specialita, Grahamův chléb, se peče a jí dodnes.

Když přišla tato jemná mouka do módy, byl prominentními lékaři jak v Evropě, tak v Americe tento způsob denaturování mouky odsouzen jako krok ke zhoršení lidského zdraví.

Zevní obal zrna obsahuje mnohé z nejdůležitějších vitaminů k udržení zdraví, jako například biotin – B7/H, riboflavin – B2 a kyselinu nikotinovou – B3/niacin.

Nadměrná konzumace bílé mouky vede ke spoustě nemocí a např. k zácpě, zanášení střevní stěny, rozšíření srdce, akutní chudokrevnost, atd.

 

Palmový olej11

Palmový olej obsahuje velké množství vitamínu E, přírodních karotenů a nasycených mastných kyselin, které jsou spojovány se vznikem aterosklerózy s důsledkem podpory vzniku a rozvoje cévních problémů, zánětů a poruchy imunity.

Množství těchto kyselin je dokonce vyšší než ve vepřovém sádle. Přispívá tak ke tvorbě cholesterolu v krvi a zvyšuje % civilizačních onemocnění.

Největší výrobci cukrovinek na světě jako je Nestle (Švýcarsko), Ferrero (Itálie), Kraft Foods (USA) jsou největším odběratelem palmového oleje, který je pro jejich výrobu velice levný.

Palmový olej se dováží do světa hlavně z Malajsie a Indonésie (Borneo, Sumatra), kde se pěstuje na rozsáhlých plantážích, které vznikají vykácením (či vypálením) původního deštného pralesa. Tzn., že výroba a následná spotřeba cukrovinek má nejen vliv na špatné zdraví, ale má i špatný vliv na ekologické prostředí

 

2. Závěr a shrnutí:

Výskyt obezity se během dvacetiletého období sledování (1996 – 2016) u dětí zvýšil významně, nicméně za posledních pět let (2011 - 2016) zůstal stabilní a v současnosti se pohybuje kolem 10 %. Děti s nadváhou a obezitou mají ve srovnání s dětmi s normální hmotností vyšší hodnoty některých složek lipidového spektra, zejména HDL cholesterolu a triglyceridů a mají častěji zvýšený krevní tlak (u obézních dětí byly hodnoty v pásmu hypertenze zjištěny pětkrát častěji).

Vadné držení těla lékaři zjistili u 42 % dětí, častěji u chlapců ve srovnání s dívkami. Porucha držení těla se nejčastěji projevila v období intenzivního růstu, měla ji polovina třináctiletých. Bolestmi hlavy trpěla pětina dětí, častěji dívky a starší děti, a z nich více jak pětina pociťovala bolest hlavy nejméně jedenkrát za týden. U dětí, které nesportují či tráví delší dobu u počítače, byl výskyt vadného držení těla vyšší, stejně tak jako výskyt bolestí hlavy.

 

3. Závěr:

Toto téma jsem si vybrala proto, že dětskou obezitu vnímám nyní i do budoucna jako velký problém. Zároveň skrz práci výživového poradce chci pomáhat rodičům a dětem uvědomovat si důsledky ne úplně zcela vědomého jednání a chování vůči svému tělu a zdraví ať už formou kurzů, přednášek, seminářů či individuálním poradenstvím.

To, co je určitě důležité je to, abychom probrali nejprve stravovací návyky u rodičů, poté u dětí, zjistili jejich současnou pohybovou aktivity a společně udělali nápravné kroky.

1 Http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight [online]. [cit. 2018-06-08].

2 BMI se vypočítá tak, že se hmotnost člověka m [kg] dělí druhou mocninou jeho výšky, udanou v metrech h [m], tedy BMI = m / h2 [kg / m2]. Příklad: Osoba, vysoká 170 cm, tedy 1,7 m, vážící 80 kg bude mít BMI: BMI = 80 / 1,72 = 27,7 (nadváha)

3 Https://www.obezita-info.cz/obezita-ve-svete/ [online]. [cit. 2018-06-08

4 Https://www.webmd.com/children/guide/obesity-children#1 [online]. [cit. 2018-06-08].

5 PUKLOVÁ, Vladimíra. Nadváha a obezita v dětské populaci 2016: Studie Zdraví dětí 2016 [online]. 2017 [cit. 2018-06-08].

6 Https://www.cpzp.cz/clanek/5209-0-Obezita-a-nadvaha-postihuje-temer-tretinu-deti-v-CR.html [online]. [cit. 2018-06-08].

7 SZÚ. Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 6 Zdravotní stav Výsledky studie „Zdraví dětí 2016“ Tělesná hmotnost a vadné držení těla [online]. [cit. 2018-06-08].

8 Vývoj nadváhy a obezity u dětí od roku 1996 ukazuje graf č. 16. Procento dětí s vyšší hmotností mezi lety 1996 a 2011 stouplo o 7 procentních bodů (p>0,001; test pro trend), přičemž podíl obézních dětí se v tomto období téměř zdvojnásobil. Mezi roky 2011 a 2016 již k nárůstu nedošlo a podíl obézních a s nadváhou zůstal stejný.

9 WALKER, Norman Wardhaugh. Zářící zdraví [online]. Olomouc: Fin, 1994 [cit. 2018-06-08]. Fit pro život (Fin). ISBN 80-855-7278-8.

10 Sylvester Graham, žil v letech 1784 – 1851.

11 Http://stoppalmovemuoleji.cz/clanky.php [online]. [cit. 2018-06-08]., Www.pralesdetem.cz [online]. [cit. 2018-06-08].