Bioimpedanční měření na INBODY

Bioimpedanční měření na INBODY - Praha (19. 8. 2018)

Náplň workshopu: Měření složení těla (poměrů tělesných tkání)  pomocí elektrod se slabým střídavým proudem.

Na workshopu si ukážeme prakticky, jak se toto měření provádí a jaké zásady by se měly dodržovat pro co nejobjektivnější měření, jaký je další postup práce s výsledky a další zajímavosti.
Praktická část bude doplněna teorií na téma atropometrie a různé měřící techniky.
Všichni účastníci workshopu se můžou změřit a zájemci pouze o změření se můžou nechat změřit dle ceníku (základní 149 Kč/komplexní 499 Kč).
Workshop je součástí výuky Poradce pro výživu, takže se zde poznáte s našimi lektory, může jej navštívit i student či absolvent ostatních kurzů, ale také posluchač z řady veřejnosti, který se o danou problematiku zajímá.

Termín: 19. 8. 2018 od 9:00 do 13:00
Lektor: Bc. Eliška Koublová
Místo konání: fit2b , Lodžská 6, Praha 8

Cena: pro studenty a absolventy všech kurzů IMPROVE ACADEMY 490 Kč, pro veřejnost 890 Kč