Čestmír Potoček: Jóga učí pohledu do nitra

Publikováno

Zkušenost, moudrost, energie života. Pojmy, které na vás dýchnou, pokud se rozhodnete absolvovat kurz instruktora jógy v Improve Academy v Praze. Jde totiž o pojmy, které symbolizuje osobnost učitele Čestmíra Potočka, s nímž se v rámci studia setkáte. Člověka, který se cvičení těla i ducha věnuje pětatřicet let, tedy polovinu života, lze popsat mnoha způsoby, ale to, co skutečně vyjadřují jeho slova, vám odhalí jedině praxe a osobní zážitek.

 

Co je podle vás jóga očima současného světa?

„Jóga je dnes povětšinou lidem představována jako záhadná gymnastika s náznakem možného hlubšího působení na vědomí a charakter. Vzbuzuje to zvědavost, vizi zdraví a magických schopností nebo u někoho třeba představu alternativního, hygienického způsobu obživy se silným marketingovým zázemím. V takovém podání to je vlastně něco zcela nového, ani exotika, ale ani tělovýchova a už vůbec ne sport. Něco jako tělocvik třetího tisíciletí, jak se částo takovéto praxi říká. Není to zas tak moc špatně, protože když už se lidé rozhodují, zda půjdou do fitka nebo na jógu, znamená to, že pro ně fitko není to jediné na světě. Vnitřní hlas vede ke psychofyzickému cvičení i takové lidi, co se se skutečnou jógou ještě nesetkali. Někteří nováčci po prvních hodinách usoudí, že mají k józe stejný postoj jako k fitness a nemají z toho nic víc. Může se ale stát, že přesto pokračují a za pár měsíců nebo let se z člověka, který si přišel jen zacvičit, stane skutečný adept jógy. Specifickou praxí pozvolna dozraje. Začne se zajímat o vnitřní pocity, začne pracovat se svým dechem, se svými myšlenkami. Vzrůstají schopnosti, zlepšuje se zdraví, přichází více radosti ze života. Jeho cvičení vypadá z vnějšího pohledu pořád stejně, ale prožitky a důsledky jsou jiné, bohatší. A jednou se nyní už jógin začátečník sám sebe zeptá, co je za tím vším, odkud povstává život, co je přítomnost a kdo tedy vlastně jsem. Proč tu jsem a jaký to všechno má smysl. S neobvyklými otázkami přicházejí změny stylu života, mění se i pořadí životních hodnot. A o to jde.“

 

A to znamená co?

„V důsledku praxe jógy člověk vidí svět jinak, než dříve. Uvědomuje si nové životní potřeby i hodnoty a některé z nich se pro něj stávají hodnotami základními. Stýká se s jinak laděnými lidmi, než jako dříve. Zbavuje se některých nežádoucích důsledků předchozí výchovy, vyvazuje se z předsudků. Už mu nestačí, co se dříve naučil a v čem dříve žil. Uvědomuje si touhu po smysluplnějším životě. A jak říkají buddhisté, když si pro něco jdeš s nádobou, nemůže být plná, protože pak do ní už nic víc nedostaneš. Nesmí být ani děravá, protože by ti obsah brzy vytekl a má být čistá, abys poznal, co jsi dostal. Pak dotyčného čeká zkouška připravenosti. Pozná svého učitele, nebo projde kolem něj a nevšimne si ho? Když je touha silná a úmysl čistý, adept jógy netápe ani nebloudí od jednoho učitele ke druhému. Duše má dostatek času, aby dozrála a říká se, že kdo hledá, najde.“

 

Tohle ale není proud, který je jmenován „jógou třetího tisíciletí“. Proč?

„Jóga třetího tisíciletí je novodobý výraz pro úsilí o pouhé některé vedlejší účinky jógy. Je prospěšná, je zdravá a za určitých podmínek se může stát klíčem, který otevře cestu skutečné józe, tedy cestě systematické duchovní transformace a rozšiřování vědomí. S tím přichází šťastný a láskyplný život i s těmi vedlejšími účinky, jako je například pevnější zdraví, emoční stabilita a jasnější mysl. Jóga dávných i současných mistrů je drtivé většině z nás téměř nedostupná. To však neznamená, že se vzdáváme. Každý jednou začínal a pro nás, třeba i úplné nováčky z takzvaného západního světa, jsou připravené cesty k úspěchu. Říkáme jim moderní směry jógy. Není jich moc a snad všechny mají za základ hathajógu. Podmínkou zdaru je to, po čem naše duše skrytě touží, takže máme silnou motivaci. Je to vědomé a dobrovolné plnění morálních zásad jógy. Ty jsou ale většinou v protikladu s vlivem současné společnosti na naše způsoby, myšlenky i činy. Takže se musíme postavit na vlastní nohy a už to samo o sobě má cenu. Praxe jógy pak zahrnuje pravidelná cvičení dechu, určitých pozic těla, soustředivosti a klidu mysli, změnu jídelníčku, přístup k určitým potravinám, kořením, extraktům z bylin. Předpokládá schopnost prožívat se jako součást veškeré přírody, uvědomit si nejen svoje představy, přání a cíle, ale taky jejich důsledky. Máme rozlišovat pokoru od zbabělosti, pěstovat šlechetnost a posilovat sílu vůle. Jógin si cvičením oživuje schopnost vnímat své energetické tělo a tříbí schopnost rozlišovat základní potřeby od vedlejších s ohledem na zdraví přírody, své i svého okolí, které spoluvytváří. I když to jsou vlastně teprve první kroky, příznivé důsledky na sebe nenechávají čekat. Brzy vyvažují stres z nelehkého rozhodování a životních změn. Poznáme, že s učitelem jde všechno rychleji a bezpečněji. Měl jsem a stále mám štěstí na výborné učitele. Dobrý učitel dá tolik, kolik si žák může vzít. To když jsem poznal, rozsvítilo se mi. Bylo s kým promluvit o vážných věcech. Stále se mi vracejí situace, kdy jsem se v životě špatně rozhodl nebo nezachoval správně a kdy se projevily nedostatky mé bytosti. Prožívám je znova a znova a s nadhledem si uvědomuji, co se tenkrát stalo. Je to víc, než pouhá zkušenost. Jsem za to vděčný.“

 

Jak je těžké, aby právě tohle, o čem mluvíte, k lidem proniklo?

„Jak pro koho. Kdo hledá v józe jen to, jak se důkladně protáhnout nebo ten, kdo se přišel do kurzu tantry naučit, jak zvýšit svoji výkonnost v pohlavním styku, asi bude znuděný hlavními tématy i všelijakými požadavky a podmínkami, o které vůbec nestojí a nemá v úmyslu se jim podřídit. Takový člověk se sem dostal omylem a i když se přemůže a vydrží předplacené hodiny, nezmění se, protože se změnit nechce. Koho však lákají i taje duše nebo chce vyřešit své životní problémy, snadno vpluje do prostředí duchovní školy. Jóga a tantra jsou i podle MŠMT (kde má Improve akreditaci instruktorských kurzů) především duchovní aktivity. Náš kurz je založen na studiu a praxi hathajógy, takže se v něm prolíná kultivace duše i těla. Zbývá odpovědět na otázku, jestli je těžké proniknout do světa jógy. Vůbec není, protože neznám nikoho, kdo by nechtěl žít smysluplně a šťastně. Podmínka je jediná: O učení jógy je zapotřebí požádat. Jóga se nevnucuje ani nepodbízí a žádný skutečný učitel jógy nedá žáku víc, než o co ho žák žádá. Toto je ostatně i součástí Slibu učitele jógy. Kdo požádá, tomu jóga začne dávat tak rychle, jak rychle je schopen přijímat.“

 

Prakticky každý, kdo chce začít praktikovat jógu, to, o čem mluvíte, vnímá velmi okrajově a má zájem nejdřív cvičit ve velkém ásany. Jak tohle vnímáte?

„Mám jiné zkušenosti. Skoro každý příchozí, i když o tom hned nemluví, potřebuje vyřešit své osobní problémy. Třeba životní naplnění, sebeúctu, partnerské vztahy, uplatnění ve společnosti, chronické zdravotní problémy, pořadí životních hodnot a s tím související rozpory s požadavky společnosti, nedostatečnou tvořivost a tak podobně. Je jedno, jakými prostředky, když ty standardní selhávají. Jóga je často vnímána jako poslední záchranný pás. Mnohým jsou ze začátku po chuti polodynamické sestavy, jiným pomalá jednoduchá cvičení v sedu nebo lehu. Někoho překvapím cílenými cviky kombinujícími zdravotní tělovýchovu s principy jógy, ale drtivá většina příchozích uvítá úvodní odpočinek, relaxaci a zklidnění mysli. Oblíbené jsou i relaxační a léčivé masáže a automasáže. Teprve pak přijde čas na hovory o józe. Potom můžeme s požitkem a nadějí na úspěch přistoupit k praxi náročné na soustředivost a vnímání, jako jsou jógásany.

Někdo přichází ze zvědavosti, ani neví kam, někdo jde do studia a očekává, že mu jím placený instruktor bude sloužit. Vítáni jsou ti, kteří si přijdou zacvičit a současně se chtějí něco naučit. Vážím si takových, kteří poznají, že přišli do jógášramu a jsou vděčni za to, že se jim učitel věnuje. Jóga nezná klienty. Rád se věnuji těm, kteří hledají hlubší význam veškerého žití. S takovými se učíme skutečnou, integrální jógu a poznáváme její průnik do našeho každodenního života. A často se stává, že přicházejí prozřelí lidé, velmi pokročilí jógini. Proto dávám přednost kruhovému uspořádání skupiny.

A ještě k těm ásanám. Kdo je správně praktikuje a vnímá, nikdy v nich už nebude vidět gymnastiku nebo akrobacii. Také se skoro neví, že ze všech cest jógy se cílené praxi ásan věnují jen dvě."

Tím potvrzujete, že pokud se někdo přijde učit do Improve Academy s určitými očekáváními, vy mu je rozbijete. Jakou roli hraje hmotný svět v tom, o čem mluvíte?

„Záleží na tom, jaká to jsou očekávání a jak na nich kdo trvá. Pravda, někdy mně přijde, že do naší instruktorské školy jógy přijeli na exkurzi odborníci z jiných profesí. Jsou-li navíc očekávání i cíle potenciálních studentů pevně dané, není důvod je rozbíjet a ani by to nemělo smysl, protože jejich svět jim vyhovuje. Jiná věc je, když moje nabídka může rozšířit obzory, student si to uvědomí a v průběhu nebo závěrem kurzu to ocení. Taková setkání jsou pro mne velikou odměnou a dávají kurzu větší smysl, než zdokonalování již známých, většinou úzce zaměřených technik praxe a výuky.

Lektor se někdy při setkání s novými žáky nechá unést svými představami o cíli setkání. Dojde ke kolizi a může to zachránit jen charisma lektora a jeho pedagogické umění. Ale taky nemusí. Někdy se mi stane, že na začátku nepoznám, jak hluboko zasahuje předchozí praxe studentů do jejich osobnosti. Aniž bych si uvědomil, že na první lekci nebudou schopni rozšířit nebo změnit zažitý názor na jógu, začnu hned jako v kurzu jógy pro pokročilé, pro instruktory. To se může vymstít. Mám snahu jim otevřít svůj svět a když se to nepovede, zpětný náraz způsobí odpor k tomu, co říkám.

Hmotný svět je nedílnou součástí učení a praxe hathajógy a hraje takovou roli, která mu přísluší. Je to svět pohybu a sil. Sám o sobě není stabilní a smysl mu dává transcendentní vědomí. Jóga učí poznávat svět ve všech úrovních, nejen v té hmotné. A člověku je to blízké. Hmotné tělo je křižovatkou všech úrovní lidské bytosti. Jen si je uvědomit. Máme životní sílu a vůli žít, fyzické tělo, mysl, srdce, duši, moudrost, touhu, intuici, tvořivost, lásku, tajemství, svědomí a další a další. Kolik asi z uvedených jevů si dokážeme vysvětlit, máme-li vědomí jen ve hmotě? Svět je potřeba poznávat ze všech stran. Fyzikální zákony hmotného světa platí pouze v prostoru, který je myslí člověka nějak definován, ale to není zdaleka všechno. Naše mysl pracuje s modely skutečnosti a když jeden model přestane fungovat, vymyslíme další. Je to jako když si zařídíme místnost k naší spokojenosti a najednou nám do ní odněkud začne zatékat. Musíme z místnosti ven a poznáme další prostory. Důkazem toho jsou změny názorů naší vědy na svět v průběhu staletí. A kolikrát se nám až "rozum zastaví" nad tím, co a jak se děje. Svět pozorujeme svými smysly, ale ty jsou schopny přijímat pouze malou část toho, co svět je. Člověk však má i další nástroje poznání, než jsou smysly a analytická mysl. Jóga vede například k jasnozřivosti nebo ke stavům vědomí, kdy se člověk sám stane vesmírem, který zkoumá. A není to žádné blouznění okultistů. Paralely takových pohledů a stavů vědomí vidíme i v jiných cestách sebepoznání. Třeba v taoismu, v buddhismu, v učení dávných civilizací. Dokonce i v nejvyšších formách naší současné vědy najdeme obdobu tantrické kosmologie.“

 

Jak vypadá dávkování informací v Improve Academy, kde je jóga partnerem vzdělávacích směrů, jako jsou instruktor fitness a výživový specialista?

„Když jsme s Petrem Neplechem, zakladatelem Improve Academy, řešili, jak budeme spolupracovat, znali jsme svá osobní zaměření. Petr si přál klasickou jógu, já jsem si přál dát studentům přehled o jejích směrech rozšířených v naší zemi. Domluvili jsme se, že budu učit to, s čím mám zkušenost a přizvu své kolegy ze souvisejících oborů. To je v souladu se základní myšlenkou Sdružení učitelů jógy ČR.

Základem našich kurzů je hathajóga. Je to směr integrální, tantrický. Nepopírá vnější svět, naopak díky působení velkých učitelů proniká v našich zemích už přes 60 let téměř do všech oblastí života. Záměr jsme měli s Petrem stejný i v době, kdy jsme se ještě neznali. Je to plnohodnotný, smysluplný život a vůbec nám nevadí, že každý máme jiný jídelníček. S ostatními vzdělávacími směry Improve Academy máme společné obligátní předměty a spojuje nás energie a úcta k životu.“

 

Máte problém s tím, když si lidé složitě vybírají, jakou jógu chtějí a nechtějí cvičit, popřípadě vyučovat?

„Nemám, z prostého důvodu. Je jen jedna jóga, tak jako je jeden projevený svět, vyzářený z Jediného. A že jsou různé směry a různí guruové? Každá cesta zvýrazňuje některý z aspektů Nauky a není pevných hranic mezi cestami. Nezřídka se stává, že sám guru - duchovní průvodce pošle svého žáka k jinému učiteli. Do našich kurzů přicházejí žáci různých učitelů a každý dostává příležitost svou cestu ostatním představit.“

 

Než se do této fáze lidé dostanou, chtějí se něco naučit, například v rámci kurzu v Improve Academy. Co konkrétně jsou schopni a ochotni nasát, aby se mohli rozvíjet jako učitelé?

„To hlavní je umění vést hodinu jógy. Od prvního víkendu provádíme analyzované výstupy studentů. Tím, že jde o instruktorský kurz, mnozí studenti už mají zkušenost s praxí a kdo nemá, v průběhu kurzu ji získá. Stává se, že někdo přizná, že ještě hodinu nevedl a na první pokus sklidí uznání všech. Velkým překvapením pro ty, co přicházejí pouze se zkušenostmi z různých úletových moderních směrů, je kouzlo systematické výuky při dodržení zásad provádění tělesných a duchovních cvičení, jak nám je předávají Mistři jógy. Dalším překvapením je vliv cílené praxe hathajógy na charakter. To už vyžaduje podrobnější výuku a znalost základů anatomie energetického těla i dalších úrovní lidské bytosti. Musím přiznat, že toto již překračuje rámec kurzů na úrovni "Sport pro všechny", kam akreditací spadáme. Je však mou snahou držet laťku nejméně na úrovni trenérské 2. třídy. Nebylo by dobrou vizitkou Improve Academy, aby žáci prvního ročníku školy, kde jsem i ve svém věku věrným žákem, uměli více než naši absolventi. A zájem je velký, protože tímto dostávají naši absolventi motivaci i nástroj k osobnímu růstu. Problémem je krátký čas, který je nám vymezen. Ale ani to není překážkou. Důležité je přehodit si výhybku a jít.

 

Setkáváte se s tím, že vaše myšlení a nastavení naráží na očekávání adeptů?

„Počítám vždy s tím, že začátek a konec kurzů je diametrálně odlišný. Na začátku je zmatení, na konci pochopení. Chce to nechat uzrát. Jenže dějí se i zázraky. Tak třeba během prvních tří hodin, kdy se sotva stačíme představit a prohlédnout, dojde k integraci vědomí a skupina je koherentní, na stejné vlně. Určitě na to má vliv i prostředí, ve kterém se teď už tradičně scházíme. Je to centrum jógy Sundarí.“

 

Přijdou adepti, kteří tvrdí, že už některé pozice nemohou dělat kvůli zdravotním omezením?

„Takový člověk jsem například já. Měl jsem v koleni artrózu druhého až třetího stupně. Po letech sebeozdravných cvičení už zbyl jen první stupeň. Mohu pokračovat: vysoký krevní tlak, problémy s páteří, s energií, s povahou. Víte, jóga je skutečně pro každého. Stačí opustit chybný názor, že jóga jsou ásany a k tomu ještě krkolomné. Praxe je přístupná každému a kdo neví jak na to, z vlastní zkušenosti mu poradím. Nejdůležitější je páteř. Pokud jsou blokace na fyzické úrovni, budou i na energetické. Pak mohou vznikat i další onemocnění. Základem je začít praktikovat a trpělivě, po malých troškách překonávat své možnosti. Instruktor jógy by však měl znát základy fyzioterapie a zdravotní tělovýchovy, aby věděl, kam svého žáka navést a co od něj určitě nechtít. Vycházíme z podmínek, které máme.“

 

Učiteli jógy jsou často muži, jejich žáky naopak často ženy? Čím to je?

„Je to zvláštní. Jóga jako taková je cesta asketická a ženy jsou bytosti, které obvykle mají k askezi, tedy ke schopnosti ovládat své touhy a přání, daleko. Stará moudrost praví, že tajemstvím muže je vědomí, síla, pevnost, nehybnost, což je jóga. Tajemstvím ženy je láska, pohyb, dynamika, milování, což je tantra. Tajemstvím boha je pak člověk. Ten vzniká prolnutím těchto dvou polarit života. Domnívám se, že ženy díky svému založení, svým vhledům, touhám, prožitkům, se sebou chtějí něco dělat. Mladší i starší. Muži ale často stagnují, jsou čím dál tím méně muži a už vůbec ne hrdinové. Takže buď nedělají nic, nebo se snaží prosadit se za každou cenu a třeba zajišťují rodinu. Tihle lidé se těžko otevřou, aby na józe přiznali, že jsou jen žáčci. Tím by se ve svých očích shodili jako chlapi. Žena se otevře velice snadno a začne cvičit. Muži ztrácejí mužské vlastnosti, proto jich na jógu přichází tak málo. Ale ti, kteří k nám přijdou a zůstanou, obvykle stojí za to. Vracejí našim kurzům tolik potřebnou polaritní vyváženost.

Ženy jsou povětšinou na začátku kurzu překvapené, na konci vděčné. Možná je převaha žen na kurzech jógy cesta k nápravě společnosti, i k nápravě samotných mužů. Když se člověk narodí, stará se o něj v prvních měsících života žena. Je jeho prvním guruem. Žena učí muže lásce, milování i statečnosti. Když muži chybí dobrý základ od vědomé a milující matky, potýká se s problémy celý život. A která z dospívajících nebo dospělých žen by chtěla problematického muže? A jak potom vypadají vztahy v páru? Ženy hledají porozumění, hlubší smysl života, polarizaci správným mužem, aby mohly rozvinout svou ženskost. Velice si vážím žen, které přicházejí na jógu.“

 

Co je protikladem jógy?

„Ignorance, lenost, ulpívání, předsudky, odmítání krásy života, hřích, zbabělost, nepokora, nadspotřeba, chtivost, sebestřednost, podřízenost špatnostem a tak dále. Dá se říct, že charakter současného života naší společnosti má tendenci sklouzávat do protikladu jógy, protože často vede k pocitům frustrace, zklamání, zbytečnosti, beznaděje. S těmito pocity a náladami se těžko žije. Jóga dává sílu, naději, optimismus, sebejistotu. Učí obracet svou pozornost do nitra, až tam, kde je střed lidské bytosti, k duchovnímu srdci. Přitom jógin stále žije i ve vnějším světě. Jako by se nic nezměnilo, jen má lepší výsledky a více štěstí.“

 

Kurz instruktora jógy Improve Academy