Změny duševních vlastností v důsledku cílené praxe hathajógy – 2. část

Publikováno

První technika

Rovnou do hlubin pokročilé techniky pratjáháry?? Ano, každý přece umíme aspoň trochu odpočívat. Někteří znají hlubší odpočinek – relaxaci ze základů psychologie a někdo i ví, že v józe právě jógovou relaxací začíná praxe pratjáháry. Pratjáhára, pátá část Pataňdžaliho osmidílné jógy znamená (velmi stručně řečeno) zaměření smyslů ke vnitřním jevům. Často se setkávám se zavádějící formulací “odtažení se od smyslů”, což může být vykládáno jako potlačení smyslového vnímání. Je to právě naopak. Smyslové vnímání je zostřené, ale je zaměřené k vnitřním jevům lidské bytosti. Má tedy charakter jemný, pocházející z tzv. jemného těla. Je zřejmé, že počitky se jen vzdáleně podobají počitkům zrakovým, sluchovým atd. Mnohdy i jakoby splývaly v jakémsi vnitřním obraze. Je tedy jasné, že jógová relaxace je stav bdělý. Nemá nic společného se spánkem. Technika, kterou teď budeme používat, se nazývá jóga nidrá a to v překladu znamená “jógový způsob spánku”. Začíná hlubokou jógovou relaxací a ta nás přivede na rozhraní vědomí a podvědomí. Mysl v tomto stavu pracuje jinak, než v běžném stavu bdění a umožní plné využití mentálních sil. Připomeňme si dva předpoklady praxe tantry a tantrických metod používaných v józe: být plně uvolněný a zároveň zcela bdělý. Tento stav vědomí je podobný chůzi po úzkém hřebenu hory, kde na jedné straně hrozí pád do naprostého neúsilí a na straně druhé je úspěchu bránící nátlak projevený přílišným usilováním. A právě ve stavu jóganidry jsme schopni vědomě se přetvářet do podoby, které chceme dosáhnout. Sankalpa je vědomé vkládání záměrů a cílů do podvědomí. Později se tyto záměry jakoby samovolně a bez myšlení projeví v bdělém stavu. Prostě nevíme proč, ale zaměříme všechny své síly k tomu, abychom se změnili tak, jak si přejeme. Setkáváme se i s pojmem sankalpa siddhi, ze kterého poznáme, že se jedná o duchovní sílu, magickou schopnost vedoucí k dokonalosti a úspěchu. Řekne-li jógin, že něco je jeho sankalpa, znamená to, že se to jistojistě stane. Proto je nezbytné předvídat důsledky svého splněného přání, počítat s nimi a protože si změnu opravdu přejeme, bez obav se na ni připravit. Dobrou a dostatečnou přípravou je dodržovat morálku jógina, tedy varování a doporučení známá jako jamanijama, a duchovní praxe – sádhana.

Je toho moc najednou, ale není z toho problém. Ve školách pravé jógy jsou Učitelé, kteří nás povedou svým hlasem nebo podrobným návodem. Jedná se o školu JVDŽ, kde nás ze záznamu povede svámí Mahéšvaránanda, školu svámí Satjánandy, svámí Gítánandy a možná i další školy. A možná se setkáme s pokročilými žáky těchto škol, s instruktorskou kvalifikací získanou například i v naší Improve Academy.

Možná nám přijde na mysl podobnost s tzv. programováním mysli, jak je známe například z Theosofické společnosti. Možná nás napadnou i jiné nabízené a prodávané kurzy, jak dosáhnout úspěchu. Nenechme se zmást. Rozhodující hledisko je vždy oddanost své niterné podstatě – Světlu nade všemi světy a dodržení zákona neubližování ahimsá. Nikomu, ani sobě.

Začínáme s praxí

Nejprve si o sobě utvořme tyto dva obrazy:

Jak se vidím nyní?

Jaký bych si přál být?

Přišel čas se rozhodnout. Opravdu přišel? Není každý den, každá chvíle v životě naplněna rozhodováním? I když si připadáme zatíženi neschopností se rozhodovat, naše nerozhodnost je vlastně taky rozhodnutí – že dobrovolně přistupujeme na to, aby o nás rozhodoval někdo jiný.

Rozhodování spotřebovává hodně energie a je proto velmi ceněno. Ke správnému rozhodnutí obvykle rozum nestačí, protože není v silách rozumu pojmout život v jeho plném rozsahu. Vytvořme si tyto obrazy co nejúplněji, s pomocí intuice, citu i rozumu. Nespěchejme, dejme si třeba i několik týdnů odstup a zeptejme se znova. Snažme se vycítit, odkud pochází nutkání ke změně. Podívejme se na naše životní potřeby. Které jsou hlavní, nezbytné, přicházející ze srdce? A které pocházejí z mysli, ze smyslů, ze situace? Například potřebujeme utišit hlad, nebo se nám zachtělo pamlsků? Ze které úrovně vědomí přicházejí naše potřeby? Je to zachování vlastního života, zachování rodu, podoba s mým oblíbeným vzorem, touha po radostném životě, potřeba spravedlnosti, potřeba štěstí v lásce, potřeba inspirace a smysluplného života, potřeba poznat svou duši a prolnout se s duší Vesmíru? Další důležitá otázka je, co se asi stane, když se mé přání splní. Přijde přirozená potřeba pokračovat v cestě, nebo jde jen o dočasné nasycení? Nebo jinak: Je mé přání pevné a dlouhodobé, nebo to je chvilková potřeba změny? A umím předvídat, jak se mnou bude, když se má představa životní změny začne plnit?

Budu tedy počítat s tím, že se moje přání splní. Nepochybuji o tom. A v tu chvíli vím, že mé přání musí být jednoznačné, jasné, v krátké větě. Proto má být formulováno kladně, například “Jsem vlídný”. Mělo by se vztahovat k současnosti, tedy “Od této chvíle jsem takový a takový …”. K tomu přistupuje podmínka, že se přání týká mne samotného, přestože se v důsledku dotkne i mého okolí. Že má jít z duše a směřovat k vyšším duchovním hodnotám. Pak můžeme bez obav začít s jóganidrou a sankalpou. Snad je to tak proto, že šťastný a skutečně lidský život je vždycky duchovní právě tak, jako je duchovní pravé umění. Přání si připravme předem, protože v průběhu cvičení už přemýšlet nebudeme. Stejně tak se předem seznamme s technikou jóganidry.

Budeme potřebovat nejméně půl hodiny ničím a nikým nerušeného klidu, abychom se cítili bezpeční a mohli se uvolnit a otevřít. Jestli nebudeme sami (což je velká výhoda, kterou brzy oceníme), ať jsou s námi lidé stejného smýšlení. Začněme výběrem prostředí a místa, které má být tiché a čisté, prosté jakýchkoli časoprostorových otisků neladu a násilí. Protože jóganidru budeme po jisté období cvičit pravidelně, je dobré najít si jedno místo, kam se budeme vracet. Jestli budeme cvičit doma, vyhraďme si svůj prostor a vyčistěme ho vonnými tyčinkami a dobrými myšlenkami. Velmi nám pomůže malý oltář, na který dáme květiny. Vybavme se jako na jógovou relaxaci. Jóganidra relaxací začíná a je to technika čistě mentální, tělo se při ní nepohybuje, oči jsou zavřené. Pro pocit tepla a bezpečí jsme přikryti dekou. Začněme relaxaci a v určených místech v průběhu relaxace vyslovujme svou sankalpu. Začátečníkům i mírně pokročilým doporučuji vedení Učitelem ze zvukového záznamu.

Poznámka 1:

V instruktorských kurzech Improve Academy jóganidru učíme. Můžete se zúčastnit výuky i praxe jako zájemci. Potřebujete-li radu právě teď, obraťte se na instruktory jógy naší akademie,

na absolventy našich instruktorských kurzů jógy nebo na Sdružení učitelů jógy České republiky.

Poznámka 2:

Může se stát, že k zajištění vhodného místa ke cvičení nebo ke vstupu do školy jógy nám chybí rozhodnost a průbojnost. V dalších článcích uvedu metody hathajógy, které upraví naši povahu jinými prostředky a vyrovnají odchylky, nedostatky i přebytky energie prostřednictvím čakrasádhany.

Poznámka 3:

Jóga učí, že nic se neděje zbytečně. Když na nás dopadnou výsledky změny zpočátku možná

i dost tvrdě, vězme, že když už jsme změnu udělali, prostě musí být k lepšímu. To je i moje osobní zkušenost. A.Ch.Clarke řekl: “Když v životě najdeš cestu bez překážek, určitě nikam nevede.” Miřme výš. Zlepšeme se. Improve.

Čestmír Potoček s týmem Improve Academy, 14. dubna 2020