Od cvičení dechu k řízení toku životní energie

Publikováno

Provádění dechových cvičení je pro adepta jógy přirozená každodenní činnost. Podle stupně pokročilosti takto jógin pracuje se svým tělem, vnějším i vnitřním dechem, se svou myslí a se všeoživující energií. Už samotný návrat k přirozenému způsobu dýchání – k tzv. plnému jógovému dechu – navodí stav bdělosti, sníží únavu a celkově zlepší zdraví. Správné dýchání kupodivu vede i k řádnému držení těla. Tím léčí mnohé interní a ortopedické nemoci a dokonce rozpouští i onemocnění nálady. Konečným cílem pránájámy však je odezva v rovině energií, mysli a vědomí.

Prvním předpokladem úspěchu je odhodlání zbavit se předsudků a potřeba změnit svůj život k lepšímu. Druhým pak je rozhodnutí začlenit jógu do svého života a vyhradit si čas k pravidelnému cvičení zaměřenému ke vnímání těla, dechu a mysli. Takto pozvolna dodáváme svému životu plnost a hlubší smysl. Mnohé potíže a obtížně řešitelné životní situace se mohou nepozorovaně rozplývat v nastupující duševní vyrovnanosti. S tím je spojeno i lepší zdraví.

Vycházíme převážně z metod uvedených v literatuře škol svámí Gítánandy Giriho, školy svámí Satjánandy, svámí Mahéšvaránandy a škol tantrických. Začínáme nácvikem technik vědomého vnějšího – ventilačního dechu. Už po několika cvičeních si všímáme příznivého účinku na zdraví a náladu.

Uvedením či opakováním nejzákladnějších poznatků z jógové anatomie, hathajógy, rádžajógy a tantrické kosmologie zvolna přecházíme k pránájámě, což je práce s dechem a životní silou.

Přijetí tzv. Východního světového názoru a s tím souvisejícího pořadí životních hodnot je podmínkou pro bezpečné provádění pokročilejších technik vnitřního dechu, jak jsou uvedeny v původní literatuře jógy.

Hranicí pro náplň seminářů a naší každodenní praxe jógy jsou techniky, které mohou být předávány a vedeny jen duchovním Mistrem.

Tato praxe je určena všem zájemcům, nezávisle na věku a zdravotním stavu. Výhodou je jakákoli předchozí praxe jógy. Výuka je systematická a úroveň následujících kurzů se postupně prohlubuje. Záměr a náplň lekcí a seminářů bude přizpůsobena cílům a schopnostem skupiny.

Připravovaným kurzem povede učitel jógy a instruktor jógy 1. třídy Ing. Čestmír Potoček, člen Sdružení učitelů jógy ČR a odborný garant kurzu Instruktor jógy v Improve Academy.

Tématu praxe pranájámy a dalším technikám s ní souvisejícím se budeme věnovat také na našem jógovém pobytu v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Autor: Ing. Čestmír Potoček