Jóga má potenciál změnit stav dnešního světa

Mír má počátek v lidském srdci a k tomu abychom uskutečnili mír ve světě, potřebujeme nalézt jeho zdroj v nás samých a uvědomit si, že každá naše myšlenka se nějakým způsobem v určitý čas projeví a podle zákonu karmy sklidíme, co jsme zaseli. Takže prvním krokem ke změně světa je změna nás samých. Pomocí pravidelné jógové sádhany probouzíme energetická centra těla, která skladují a vytváří všechny negativní a pozitivní životní zkušenosti. Abychom dosáhli kontroly nad sebou, potřebujeme napřed dosáhnout kontroly těchto energetických center, a to znamená jim porozumět. Veškerý emoční rozruch – hněv, ukřivděnost, pocit viny a strach – může být rozpuštěn pomocí jógových technik prováděných vědomě a podle správných instrukcí. Ty nás pak mohou vést k transformaci všech neduhů, ať tělesných či duševních, a prožívání více pozitivních pocitů v každodenním životě.

Pomocí meditační praxe se nám podaří dostat za bolest a utrpení a naučíme se rozumět ostatním a rozvinout schopnost vnímat věci z jejich pohledu. Zažíváme klid, vyrovnanost a vděčnost. Pomocí meditace se nám nakonec podaří nahlédnout do svého nitra a nalézt zde všechny odpovědi, jež jsme hledali.

Pomocí jógových cvičení se zbavíme vlivu nahromaděných emocí, získáme čerstvou energii, ozdravíme tělo a zlepšíme všechny jeho funkce. Meditací na anáhata čakru (srdeční čakru) můžeme probudit soucit a pokoru a to nám umožní držet na uzdě impulzy hněvu, strachu a deprese.

Zdravý člověk vytváří šťastnou rodinu, šťastná rodina znamená šťastnou společnost a šťastná společnost vede ke šťastnému národu. Tímto způsobem přispívá jóga, prostřednictvím každého jednotlivce, k uskutečnění světového míru, k trvalé udržitelnosti a co je důležité - k naší vnitřní svobodě.

Výňatek z přednášky J. S. višvagurudžího paramhans svámího Mahéšvaránandy.

Komentáře