Bc. Miroslav Holý

Šport ma vždy bavil a asi vždy baviť bude. Od zhruba 6 rokov som sa venoval hokeju, kde som sa v rámci letnej prípravy prvýkrát stretol s kondičnou prípravou, často nám zaraďovali prvky vzpierania, rýchlostného, silového aj vytrvalostného tréningu. Práve kondičná príprava v hokeji ma nasmerovala tam, kde som dnes.

Pracujem ako kondičný tréner formou osobných tréningov, pričom sa denne stretávam so širokou škálou klientou. Vždy sa snažím o individuálne prispôsobenie tréningového procesu klientovi namieru. Môj prístup k tréningovému procesu spočíva v tom, že trénujeme to, čo klient potrebuje a nie len to, čo sám chce.

Medzi moj hlavné koníčky patrí neustále vzdelávanie sa, prechádzky so psom a môj vlastný tréning, pričom sa závodne venujem CrossFitu.

Vzdelanie:
Bc. Regenerace a výživa ve sportu (FSPS MU)
Mgr. Kondični trenér (FSPS MU) - aktuálne prebieha
NCSC (National certificate of Strength and Conditioning) - phase 1 and phase 2
CrossFit Level 1 Trainer
Kondičný tréner 2. kvalifikačného stupňa SAKT

Kurzy, ve kterých školí: Instruktor fitness, Funkční trenér
Místo školení: Brno