Mgr. Silvie Nosková

Pocházím z Českého Ráje z Jičína, kam se ráda vracím. S manželem a dvěma dcerami bydlím ve Velké Dobré u Kladna. Mým koníčkem je hra na klavír.  Věnuji se TČM, protože mě oslovuje právě to čím je - celostním přístupem  k člověku.  Mým přáním je propojení a spolupráce klasické (západní)  medicíny s tradiční čínskou medicínou v České republice, jako je tomu standardně i v jiných státech.Vzdělání Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem - Angličtina a Hudební výchova
Škola Tradiční Čínské Medicíny Praha čtyřleté studium, ukončení 2015
Místo školení: Praha