Bioimpedanční měření na INBODY

Termín: 22. 6. 2019
Lektor: Bc. Eliška Dlouhá
Místo konání: fit2b , Lodžská 6, Praha 8
Cena: pro studenty a absolventy všech kurzů IMPROVE ACADEMY 490 Kč, pro veřejnost 890 Kč

 

Náplň workshopu

Měření složení těla (poměrů tělesných tkání)  pomocí elektrod se slabým střídavým proudem.

Na workshopu si ukážeme prakticky, jak se toto měření provádí a jaké zásady by se měly dodržovat pro co nejobjektivnější měření, jaký je další postup práce s výsledky a další zajímavosti.
Praktická část bude doplněna teorií na téma atropometrie a různé měřící techniky.
Všichni účastníci workshopu se můžou změřit a zájemci pouze o změření se můžou nechat změřit dle ceníku (základní 149 Kč/komplexní 499 Kč).
Workshop je součástí výuky Poradce pro výživu, takže se zde poznáte s našimi lektory, může jej navštívit i student či absolvent ostatních kurzů, ale také posluchač z řady veřejnosti, který se o danou problematiku zajímá.