Michaela Balabánová, BcA

V životě se věnuji více různým činnostem, jejichž kombinace a souvislosti tvoří právě to, co vnímám jako své povolání. Hledání smysluplné, integrativní a holistické praxe, v níž mohu tvořit, kultivovat své schopnosti, znalosti i ctnosti a zároveň chuť objevovat možnosti práce vnášející harmonii do všech oblastí individuálního i kolektivního prožívání, mne stále znova přivádí k józe. Setkávám se s ní dlouhodobě v nejrůznějších podobách a konceptech, abych zjistila, že její podstata prostupuje vším, protože je právě tím, co spojuje.

Nacházím ji v některých oblastech současné psychologie či filozofie, v umění i celostních terapeutických přístupech, ale také se zajímám o její historii a kulturní kontext. Jóga má mnoho podob a napříč časem a prostorem proměňuje i svá pojmenování, v jejím základu však osobně vidím právě potenciál sjednocování, což lze krásně sledovat i na tom, jak snadno proniká do různých oblastí prožívání i myšlení, stává se prostředkem pro uzdravování, seberozvoj, zlepšení komunikace i vztahů.

Ve svém výkladu i lekcích vycházím z vlastní zkušenosti i znalostí získaných studiem umění, literatury i odborných textů, sdílím svůj subjektivní pohled a dlouhodobou praxi, která mi pomáhá tříbit bytostný záměr a rozšiřovat pozorné vědomí při soustředění se na své nitro. Kontakt s vlastní duší je pro mne také kontakt s všeobjímajícím duchem a toto spojení mne vyživuje a léčí a je mi potěšením i ctí mít možnost předat alespoň kousíček toho, co vše to pro mne znamená.

V míru, soucitu, pro svobodu a blaho všech bytostí přeji každému, aby nalezl svůj vlastní vnitřní nevyčerpatelný zdroj inspirace, spokojenosti a harmonie. Těším se na setkání.

 

Kurzy, ve kterých školí: Učitel jógy