Mgr. Tomáš Zemčík Ph.D.

Když se zaměřím na počátek mé jógové praxe, vždy se mi vybaví mé dětství a prosby rodičů: „To nemůžeš sedět chvíli normálně – podívej se, jak to zase sedí.“. Slovo Jógu jsem v té době samozřejmě neznal, ale do ásan (oněch divných posedů) mne inteligence mého těla vedla automaticky. Podobně to bylo s duchovními aspekty jógy, již jako dítě jsem intuitivně bezpochyby věděl, že svět okolo mne je sen, který my všichni spolu-snící kolektivně vytváříme a udržujeme.

Jak to již se světem „dospělých“ bývá, časem jsem vše odsunul do pozadí a přijmul všeobecné podmínky hry a začal svět vidět a vytvářet tak jako všichni „normální lidé“. Akorát ty „divné“ polohy těla mi zůstaly – ásany mi vždy byli přirozené. Hluboký zájem o poznání tajemství vesmíru a osobní duchovní rozvoj mne však také nikdy neopustil, a tak jsem vystudoval filosofii, která se stala mou profesní životní drahou. Po dostudování doktorského stupně studia se jako filosof, vysokoškolský pedagog, vědec a konzultant v otázkách etických i filosofických profesně angažuji. Vždy mne bytostně zajímala samá podstata reality a „orientální“ filosofické směry – i těmto věroukám se kontinuálně věnuji již nejméně 15 let.

Před 8 léty mne vesmír dovedl k praktickému cvičení jógy, tak jak si ji většina Evropanů představuje.  Jsem cvičencem u Ostravské celebrity a matadora této nauky Herberta Konečného – který (pamatuji-li si dobře) se cvičení jógy věnuje již téměř půl století. Ten mne začátkem roku 2018 požádal, jestli bych postupně jeho kurzy nepřevzal, aby se mohl odebrat do „jógového důchodu“. A tak jsem roku 2018 absolvoval kurz pro jógové instruktory a následovně začal vést kurz filosofii jógy, určený pro pokročilé ducho-vědce, s důrazem na propojení vlastního prožitku s metafyzickými modely.

Kladu důraz na osobní zkušenost, a ne na slepou víru a plně souhlasím s následující Vivekanandovou parafrází: „ti co věří v Boha a duši, aniž by je cítili jsou pokrytci – horší je byt pokrytec než ateista“. Proto vždy akcentuji to, že jóga není pouze krásný tělocvik, po kterém máme pevná bříška a zadečky. Je to hlavně prastará cesta vedoucí k nastolení harmonie všech složek ve vesmíru – trvalému štěstí, které, jak vždy upozorňoval Eduard Tomáš: „není v žádném z předmětu vnějšího světa – je v nás“ a dodávám, že vždy byla a vždy bude.

 

Kurzy, ve kterých školí: Učitel jógy
Místo školení: Ostrava