Mgr. Květa Hofnerová, DiS.

 

Vystudovala magisterský studijní obor Andragogika se zaměřením na vzdělávání dospělých. Oblastí dalšího vzdělávání se zabývá přes deset let, a to především metodickou činností.

Aktivně se věnuje tanci a lektorské činnosti baletu a moderního tance. Je absolventkou taneční konzervatoře Taneční centrum Praha, o.p.s. a v současné době si rozšiřuje vzdělání v oboru Taneční a pohybová výchova na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění.

Je absolventkou Improve Academy, a to rekvalifikačního programu Instruktor fitness.