František Balabán, BcA

Studoval jsem malbu na Fakultě Umění Ostravské Univerzity, zajímá mne umění a filozofie západu i východu, šamanismus, tibetský tantrický buddhismus, jóga a magie. Má cesta k józe vedla přes bojové umění a bodybuilding i přes transcendentální zkušenost a integraci jako moment nutný k jejímu uplatnění v životě. Z výcviku Kyokushin Karate pod vedením Senseie Jiřího Černého jsem si odnesl zkušenost fyzické disciplíny a práce s energií těla, které je možné proměnit ve zbraň.

Následovala léta, kdy jsem se věnoval klasickému bodybuildingu a při vedení tréningů jsem si vyzkoušel různé přístupy k cvičení i výživě a odpočinku. Víc než 20 let jím veganskou stravu, miluji zvířata, rostliny i houby. Jóga, tak jak ji vnímám a sdílím, je komplexní systém objevující se v různých naukách umožňující prostřednictvím práce s těly a myslí transcendovat subjektivní zkušenost, vysvobodit se z pout dualismu a ignorance, rozvíjet zdraví, spokojenost a soucit se všemi bytostmi.

Šamanské techniky a entheogenní látky umožňující transformativní zkušenosti rozšířeného vědomí stojí v samotném základu jógy. Techniky meditací pak poskytují prostor pro integraci takového poznání do vlastní vize či záměru uskutečňovaného v etickém rámci, který vyznačují nejen yama a niyama a princip nenásilí. Jedině pak dokáže praxe jógy vytvářet bezpečný, léčivý a pečující prostor laskavosti a soucitu.

Mou vizí je svobodná bytost, vyvázaná z otroctví vlastní mysli i z otěží stereotypů, předsudků a rolí, z bažení po majetku či moci.

 

Kurzy, ve kterých školí: Učitel jógy