Podmínky stornování kurzu

Storno podmínky kurzu Instruktor fitness

Od zaplacení kurzu musí každý student do 6 měsíců kurz dokončit. Od nastoupení do kurzu musí každý student kurz dokončit do 3 měsíců. Studium lze prodloužit za poplatek 2 000,- za každý započatý měsíc, ale  studium lze prodloužit pouze na 3 měsíce. V případě ukončení studia na žádost studenta před nástupem do kurzu se z kurzovného strhává částka 2 500,- a to do 30 dní od zaplacení kurzovného. Aby kurzovné nepropadlo, je ve výjimečných případech možné jej přeprodat jiné osobě po vzájemné dohodě. Dárkové poukazy na kurz je nutnot uplatnit do šesti měsíců, pokud do této doby nepoběhne nástup do kurzu, poukaz propadá v plné výši. V případě ukončení studia na žádost studenta během kurzu bez řádného zakončení zkouškou jsou stornopoplatky ve výši 100% z ceny kurzu. V případě onemocnění nebo úrazu, který brání v dokončení studia v řádnou dobu, je studium na dobu léčení dočasně přerušeno. Tato skutečnost musí být nahlášena neprodleně po vzniku nemoci či úrazu. V případě nesplnění zkoušky v řádném termínu je další pokus zpoplatněn částkou 1 000,-. Každý student má 2 opravné pokusy. Přihlášení ke zkoušce je závazné. V případě nedostavení se ke zkoušce bez včasné omluvy (nejpozději 24 hodin před začátkem zkoušky), je zkouška považovaná za neplatný pokus v řádném termínu a další pokus je brán jako opravný a zpoplatněn. Tréninkové plány a jídelníčky, které se zasílají ke schválení mají pouze dva platné pokusy, další pokus bude zpoplatněn částkou 100,-.

Storno podmínky kurzu Instruktor jógy

Od zaplacení kurzu musí každý student do 15 měsíců kurz dokončit. Od nastoupení do kurzu musí každý student kurz dokončit do 12 měsíců. Studium lze prodloužit za poplatek 2 000,- za každý započatý měsíc, ale studium lze prodloužit pouze na 3 měsíce. V případě ukončení studia na žádost studenta před nástupem do kurzu se z kurzovného strhává částka 2 500,- a to do 30 dní od zaplacení kurzovného. Aby kurzovné nepropadlo, je ve výjimečných případech možné jej přeprodat jiné osobě po vzájemné dohodě. Dárkové poukazy na kurz je nutnot uplatnit do šesti měsíců, pokud do této doby nepoběhne nástup do kurzu, poukaz propadá v plné výši. V případě ukončení studia na žádost studenta během kurzu bez řádného zakončení zkouškou jsou stornopoplatky ve výši 100% z ceny kurzu. V případě onemocnění nebo úrazu, který brání v dokončení studia v řádnou dobu, je studium na dobu léčení dočasně přerušeno. Tato skutečnost musí být nahlášena neprodleně po vzniku nemoci či úrazu. V případě nesplnění zkoušky v řádném termínu je další pokus zpoplatněn částkou 1 000,-. Každý student má 2 opravné pokusy. Přihlášení ke zkoušce je závazné. V případě nedostavení se ke zkoušce bez včasné omluvy (nejpozději 24 hodin před začátkem zkoušky), je zkouška považovaná za neplatný pokus v řádném termínu a další pokus je
brán jako opravný a zpoplatněn. Seminární práce (závěrečná, popis lekce a recenze), které se zasílají ke schválení mají pouze dva platné pokusy, další pokus bude zpoplatněn částkou 100,-.

Storno podmínky kurzu Poradce pro výživu

Od zaplacení kurzu musí každý student do 6 měsíců kurz dokončit. Od nastoupení do kurzu musí každý student kurz dokončit do 3 měsíců. V případě ukončení studia na žádost studenta před nástupem do kurzu se z kurzovného strhává částka 2 500,- a to do 30 dní od zaplacení kurzovného. Aby kurzovné nepropadlo, je ve výjimečných případech možné jej přeprodat jiné osobě po vzájemné dohodě. Dárkové poukazy na kurz je nutnot uplatnit do šesti měsíců, pokud do této doby nepoběhne nástup do kurzu, poukaz propadá v plné výši. V případě ukončení studia na žádost studenta během kurzu bez řádného zakončení zkouškou jsou stornopoplatky ve výši 100% z ceny kurzu. V případě onemocnění nebo úrazu, který brání v dokončení studia v řádnou dobu, je studium na dobu léčení dočasně přerušeno. Tato skutečnost musí být nahlášena neprodleně po vzniku nemoci či úrazu. V případě nesplnění zkoušky v řádném termínu je další pokus zpoplatněn částkou 1 000,-. Každý student má 2 opravné pokusy. V případě nedostavení se ke zkoušce bez včasné omluvy (nejpozději 24 hodin před začátkem zkoušky), je zkouška považovaná za neplatný pokus v řádném termínu a další pokus je brán jako opravný a zpoplatněn. Jídelníčky, které se zasílají ke schválení mají pouze dva platné pokusy, další pokus bude zpoplatněn částkou 100,-.

Storno podmínky kurzu Funkční trenér

Od zaplacení kurzu musí každý student do 6 měsíců kurz dokončit. Od nastoupení do kurzu musí každý student kurz dokončit do 3 měsíců. Studium lze prodloužit za poplatek 2 000,- za každý započatý měsíc, ale  studium lze prodloužit pouze na 3 měsíce. V případě ukončení studia na žádost studenta před nástupem do kurzu se z kurzovného strhává částka 2 500,- a to do 30 dní od zaplacení kurzovného. Aby kurzovné nepropadlo, je ve výjimečných případech možné jej přeprodat jiné osobě po vzájemné dohodě. Dárkové poukazy na kurz je nutnot uplatnit do šesti měsíců, pokud do této doby nepoběhne nástup do kurzu, poukaz propadá v plné výši. V případě ukončení studia na žádost studenta během kurzu bez řádného zakončení zkouškou jsou stornopoplatky ve výši 100% z ceny kurzu. V případě onemocnění nebo úrazu, který brání v dokončení studia v řádnou dobu, je studium na dobu léčení dočasně přerušeno. Tato skutečnost musí být nahlášena neprodleně po vzniku nemoci či úrazu. V případě nesplnění zkoušky v řádném termínu je další pokus zpoplatněn částkou 1 000,-. Každý student má 2 opravné pokusy. Přihlášení ke zkoušce je závazné. V případě nedostavení se ke zkoušce bez včasné omluvy (nejpozději 24 hodin před začátkem zkoušky), je zkouška považovaná za neplatný pokus v řádném termínu a další pokus je brán jako opravný a zpoplatněn. Tréninkové plány a jídelníčky, které se zasílají ke schválení mají pouze dva platné pokusy, další pokus bude zpoplatněn částkou 100,-.

Storno podmínky kurzu Sportovní masáž

Od zaplacení kurzu musí každý student do 6 měsíců kurz dokončit. Od nastoupení do kurzu musí každý student kurz dokončit do 3 měsíců. Studium lze prodloužit za poplatek 2 000,- za každý započatý měsíc, ale  studium lze prodloužit pouze na 3 měsíce. V případě ukončení studia na žádost studenta před nástupem do kurzu se z kurzovného strhává částka 2 500,- a to do 30 dní od zaplacení kurzovného. Aby kurzovné nepropadlo, je ve výjimečných případech možné jej přeprodat jiné osobě po vzájemné dohodě. Dárkové poukazy na kurz je nutnot uplatnit do šesti měsíců, pokud do této doby nepoběhne nástup do kurzu, poukaz propadá v plné výši. V případě ukončení studia na žádost studenta během kurzu bez řádného zakončení zkouškou jsou stornopoplatky ve výši 100% z ceny kurzu. V případě onemocnění nebo úrazu, který brání v dokončení studia v řádnou dobu, je studium na dobu léčení dočasně přerušeno. Tato skutečnost musí být nahlášena neprodleně po vzniku nemoci či úrazu. V případě nesplnění zkoušky v řádném termínu je další pokus zpoplatněn částkou 2 000,-.  Přihlášení ke zkoušce je závazné. V případě nedostavení se ke zkoušce bez včasné omluvy (nejpozději 24 hodin před začátkem zkoušky), je zkouška považovaná za neplatný pokus v řádném termínu a další pokus je brán jako opravný a zpoplatněn.

Kurzy přes Úřad práce

Chcete-li absolvovat kurz přes Úřad práce,  musí se složit záloha 3 500 Kč. Tato záloha je vratná v případě zakončení kurzu zkouškou v předem stanoveném termínu dle dohody s ÚP. V případě neukončení kurzu záloha propadá v plné výši.