Sportovní výživa

Termín: 24. 11. 2018 (celodenní workshop)
Lektor: Jan Hlaveš
Místo konání: Fitness Action
Cena: pro studenty a absolventy všech kurzů IMPROVE ACADEMY 490 Kč, pro veřejnost 890 Kč

 

Obsah workshopu:

Workshop bude o dvou hlavních tématech, a sice optimalizace makroživin a doplňky stravy.

Harmonogram prvního bloku "optimalizace makroživin"

  •  přehled využití makroživin v těle
  •  optimalizace makroživin
  •  nutrient timing - správné načasování makro a mikroživin
  •  teorie o jednotlivých typech sportovních diet

Harmonogram bloku "doplňky stravy"

  • doplňky stravy a cílená suplementace
  • zakázané látky a metody

Oba dva bloky budou propojeny s praktickou částí

 

Pro koho je workshop určen:
Na workshopy se může přihlásit odborná i laická veřejnost. Zájemci o workshop nepotřebují žádná předchozí školení ani zkušenosti jako lektoři. Praxe z jiných forem cvičení vítána.
Každý účastník obdrží DIPLOM.