Kurz Sportovní masáž (69-037-M)

Akce - ke kurzu Fyziofitness víkend s workshopem dle vlastního výběru Svalové řetezce neboTriggerpointy v hodnotě 4 390 Kč.
Úspěšný držitel Osvědčení o profesní kvalifikaci je oprávněn založit vlastní vázané živnosti “masérské, rekondiční a regenerační služby pro sportovní masáž”.

 

Kurz sportovní masáž pod hlavičkou Improve Academy je akreditovaný MŠMT (068/2018-50) a je vhodný pro každého, kdo se chce profesně věnovat masážím. Kurz je také vhodný pro úplné začátečníky a lze jej absolvovat jako rekvalifikační. Absolvováním kurzu získáte skvělé vzdělání jak v masérské praxi, tak i v ostatních oblastech péče o kondici vašich budoucích klientů (propojení s dalšími kurzy Improve Academy).

Budete ovládat anatomii lidského těla, specifika sportujících i rehabilitačních klientů. Kurzy vzájemně propojujeme tak, aby absolventi našich kurzů získali komplexní pohled na lidské tělo i psychiku a získali potřebnou důvěru ve svou kvalitu a profesionalitu maséra. Kurz vám umožní nejen založit si vlastní živnost, ale otevře vám dveře k dalším úrovním vzdělávání.

O studenty našich kurzů se starají špičkoví lektoři, kteří to, co učí i dělají ve své praxi a všichni mají skvělé renomé ve svém oboru.

Proč zvolit Improve Academy?

 • Vysoká uplatnitelnost absolventů Improve Academy na trhu práce díky kvalitě získaných znalostí v našich kurzech.
 • Tým odborníků ve vyučovaných oborech (masáž - profesionální masérky a fyzioterapeuti, anatomie - přednášející na lékařských fakultách a FTVS, semináře první pomoc - profesionální záchranáři, semináře TČM - profesionální terapeutky s vlastní praxí, Jídelníčky - profesionální výživoví poradci, Psychologie - profesionální sportovní psycholog).
 • Dlouhodobá spolupráce s profesionálními sportovci, lázněmi - příležitost k budování kontaktů.
 • Reference absolventů.
 • Rozšířená nepovinná výuka formou volného přístupu do modulů ostatních kurzů (víkend Fyziofitness s workshopem dle vlastního výběru z kurzu Funkční trenér se zdravotním zaměřením, Sestavení jídelníčku z kurzu Poradce pro výživu).
 • Možnost splátek.
 • Vystavení certifikátu v Češtině i Angličtině.
 • Absolventi kurzu získají v dalších kurzech Improve academy finanční i časovou úsporu - uznání některých témat v rámci nástavbového studia)

Detaily kurzu Sportovní masáž

Termín kurzu: od 16. 3. 2019 do 19. 5. 2019
Zkouška profesní kvalifikace “sportovní masáž” (69-037-M) 14. 6. 2019

Závěrečná zkouška před autorizovanou osobou podléhá hodnotícím standardům Národní soustavy kvalifikací , které jsou jednotné pro celou ČR, prostřednictvím autorizovaných zástupců (u nás to jsou Eva Mackanič a Radka Geffertová).

Úspěšným absolvováním zkoušky získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci pro sportovní masáž.

Profil studenta kurzu pro rekvalifikaci: pro úspěšné dokončení kurzu včetně závěrečné autorizační zkoušky se předpokládá ukončené střední vzdělání a plnoletost uchazeče.
Minimum uchazeče o samotnou zkoušku:
základní vzdělání a plnoletost, prohlášení o bezinfekčnosti.

Minimální počet studentů k otevření kurzu: 10
Maximální počet studentů k přijetí do kurzu: 16

Místo výuky: Praha

Cena kurzu: 13 900 Kč (pro absolventa Improve kurzu 10 900 Kč)

Cena za zkoušku před autorizovanou osobou pro ostatní zájemce, tudíž bez absolvování kurzu Sportovní masáž pod Improve Academy je 2 000 Kč.

Co je obsahem kurzu

 • Osnova kurzu odráží standard Národní soustavy kvalifikací, jde o praktickou přípravu k závěrečné zkoušce.
 • Ruční masáže celého těla, masérské techniky a hmaty na různé segmenty lidského těla dle individuálních potřeb (sportovní, rekondiční, pohotovostní, tonizační, relaxační, aj.)
 • Přednášky nad rámec kurzu Sportovní masáž: specializační fyziofitness víkend, který je zaměřen na funkční a nápravné cvičení, což ve vaší praxi nesčetněkrát využijete a získáte také konkurenční výhodu. Součástí zvoleného fyziofitness víkendu je také workshop (každý měsíc je jiné téma workshopu a jiný lektor například Robert Chott a triggerpointy) a vy tento víkend včetně workshopu získáte automaticky ke kurzu Sportovní masáž.
 • Dietologický seminář.
 • Semináře první pomoci, psychologie a TČM.

Jak probíhá výuka

Vlastní praktická masérská a přípravná část probíhá formou specializačních víkendů (dvakrát měsíčně), ostatní výuka dle rozvrhu v součinnosti s ostatními kurzy (anatomie, tčm, psychologie, první pomoc, fyziofitness víkend, základy tvorby jídelníčků).

16. a 17. března, 30. a 31 března, 6. a 7. dubna, 20. a 21.dubna, 4. a 5. května, 18. a 19. května

Uplatnění absolventa kurzu

Uplatnění po úspěšném absolvování kurzu: wellness centra, solária, masérny, provoz vlastního studia, spolupráce se s sportovními kluby, jednotlivými sportovci a lázněmi.

Cena kurzu zahrnuje:

 • Praktickou i teoretickou část masérského kurzu.
 • Vstup na fyziofitness víkend včetně workshopu dle vlastního výběru v hodnotě 4 390 Kč.
 • Semináře první pomoci, psychologie a TČM.
 • Seminář Sestavení individuálního jídelníčku.
 • Studijní materiály v elektornické podobě.
 • Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s uvedením čísla akreditace (068/2018-50)
 • Závěrečnu zkoušku profesní kvalifikace (sportovní masáž 69-037-M)
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace v češtině i angličtině

Platnost certifikátu

Platnost není časově omezená a platí na území ČR. V zahraničí záleží na každém zaměstnavateli, zda certifikát uzná.

"Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to." Albert Einstein