Nástavbové studium

Nástavbové studium

Týká se absolventů kurzů Improve Academy, přičemž si absolvent kurzu IMPROVE ACADEMY může dostudovat další kurzy tím způsobem, že si doplní zápočty, specializační víkendy zvoleného kurzu a složí závěrečnou zkoušku. Získá osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

 

Absolvent kurzu Instruktor fitness (Praha, Brno) pro nástavbu Funkční trenér nebo Poradce pro výživu doplní zápočty, absolvuje dva specializační víkendy, cena jedné nástavby je 5 500 Kč. Pro nástavbu Instruktor jógy absolvuje čtyři specializační víkendy, doplní praxi 25h, cena nástavby je 10 500 Kč.

Absolvent kurzu Funkční trenér se zdravotním zaměřením v Praze pro nástavbu Poradce pro výživu doplní zápočty, absolvuje dva specializační víkendy, cena je 5 500 Kč. Pro nástavbu kurzu Instruktora fitness doplní praxi a zápočty, cena je 4 500 Kč. Pro nástavbu kurzu Instruktora fitness doplní praxi a zápočty, cena je 4 500 Kč. Pro nástavbu Instruktor jógy absolvuje čtyři specializační víkendy, doplní praxi 25h, cena nástavby je 10 500 Kč.

Absolvent kurzu Poradce pro výživu v Praze, doplní celou praxi, zbývající zápočty, v případě nástavby na Fitness trenéra, cena je 4 500 Kč a v případě nástavby na Funkčního trenéra absolvuje ještě dva specializační víkendy, cena je 5 500 Kč. Pro nástavbu Instruktor jógy absolvuje čtyři specializační víkendy, doplní praxi 25h, cena nástavby je 10 500 Kč.

pozn. nástavby lze prozatím doplnit pouze v Praze