Kurz Instruktor Jógy v Ostravě za 17 900 Kč

Pozor! Využijte naši akce a získejte kurz Instruktor jógy ještě levněji - od 13 425 Kč.

Kurz instruktora jógy je vhodný pro všechny nadšence do cvičení jógy, ale i pro všechny, které zajímá zdravá strava a cvičení! Pokud byste se chtěli živit například jako instruktor jógy, máte šanci. Úspěšný absolvent našeho kurzu získá osvědčení o rekvalifikaci, které je podkladem pro získání živnostenského listu. Kurz je akreditovaný MŠMT (046/2016-50), lze ho tedy studovat jako kurz rekvalifikační - hrazený Úřadem práce.

Po absolvování získáte osvědčení o rekvalifikaci - Instruktor jógy.

Začátek kurzu učitele jógy

Začínáme na jaře 2. 3. 2019. Nástup do kurzu je nutný v termín zahájení (V1), u velmi pokročilých uchazečů je možnost nastoupit i do dalšího specializačního víkendu (V2).

V kurzu učitel jógy se naučíte

 • Základy anatomie a fyziologie.
 • Průpravná cvičení.
 • Spinální cvičení.
 • Jógové pozice/ásány.
 • Jógové sestavy.
 • Práci s dechem.
 • Očistné techniky (krije).
 • Relaxační a koncentrační techniky.
 • Osobnost lektora jógy.
 • Sestavení stravovacího plánu dle východní medicíny, sestavení cvičebního plánu a základy rehabilitačního cvičení.
 • Použití bylin.

Absolvujete také seminář pedagogiky a psychologie, první pomoci a tradiční čínské medicíny (TCM).

Detaily kurzu instruktora (lektora/učitele) jógy

 • Kurz je akreditovaný MŠMT, lze ho tedy studovat jako kurz rekvalifikační - Můžete požádat o proplacení kurzovného Úřadem práce.
 • Obvyklá délka kurzu je šest měsíců (ukončení závěrečnou zkoušku je možné posunout až do jednoho roku od zahájení kurzu).
 • Naučíte se základy tvorby jídelníčku.
 • Úspěšný absolvent ostatních kurzů Improve Academy může nastoupit do "nástavby Instruktor jógy" za 14 500 Kč
 • Lektory kurzu jsou kapacity ve světě jógy.
 • Naučíte se základy ze zbylých tří kurzů (Instruktor fitness, Funkční trenér a Poradce pro výživu).
 • Pro další informace pište na e-mail: info@improveacademy.cz

Cena kurzu

Cena kurzu zahrnuje teoretické, teoreticko-praktické přednášky, povinné semináře (Psychologie a Pedagogika, Tradiční čínská medicína a První pomoc a fyziologie), závěrečnou zkoušku a Osvědčení. V ceně kurzu není zahrnuta vlastní praxe  formou skupinových lekcí a hlavní studijní materiály.

Nástavbové studium

Absolventi ostatních kurzů si můžou rozšířit svou kvalifikaci o Instruktora jógy za následujících podmínek:

Funkční trenér se zdravotním zaměřením doplní zbývající praxi, specializační víkendy, seminární a závěrečnou práci včetně zkoušky cena je 14 500 Kč. 
Absolvent kurzu Poradce pro výživu doplní celou praxi, specializační víkendy, seminární a závěrečnou práci včetně zkoušky, cena je 14 500 Kč.
Absolvent kurzu Instruktor fitness doplní zbývající praxi, specializační víkendy, seminární a závěrečnou práci včetně zkoušky, cena je 14 500 Kč.

Úspěšný absolvent kurzu Instruktor jógy může rozšířit svou kvalifikaci formou nástavby tak, že si doplní zápočty, specializační víkendy, praxi a složí závěrečnou zkoušku zvoleného trenérskéhokurzu. Získá osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. U kurzu Výživový poradce v současném konceptu nelze absolvovat nástavbou, ale získá slevu 20% na tento kurz (7100Kč) a získá osvědčení o rekvalifikaci akreditovaného vzdělávacího programu.

Jak se může absolvent kurzu přihlásit do nástavbového programu IMPROVE ACADEMY? To Vám poradí tento jednoduchý průvodce.

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný MŠMT.

akreditace-sport