Improve Academy

Zlepšuj se, studuj, zdokonaluj sám sebe a pomáhej na cestě za lepším já i ostatním.

 

IMPROVE ACADEMY – KURZY

V našich studijních programech preferujeme komplexní přístup ke studiu a zdraví. Kurzy se navzájem prolínají, a tím pádem každý absolvent získá širokou škálu odborností a schopností k poskytování kvalitních služeb svým klientům, ale i sobě samému. Ať už si vyberete kterýkoli z našich kurzů, získáte k němu i základní znalosti z kurzů ostatních.

 

Kurzy jsou akreditované MŠMT, lze je tedy studovat jako kurzy rekvalifikační - hrazené Úřadem práce.

 

Instruktor fitness (Trenérský kurz)

Funkční trenér se zdravotním zaměřením

Instruktor jógy (Lektor jógy)

Poradce pro výživu (Výživový poradce)